WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Moholtan (poststed)

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Veiskillet (poststed))
Hopp til navigering Hopp til søk
Poststedet i 1992 i Prix, Moholt.
Foto: Knut L. Vik

Moholtan poststed


Navn på poststedet

 • Veiskillet (1907)
 • Moholt (1914)
 • Moholtan (1921)
 • Moholt (1995)

Opprettet

 • 1/12 1907

Historikk

 • 1907 1/12
  Brevhuset Veiskillet ble opprettet i telefonsentralen i 2. etg. i forsamlingshuset Veiskillet (Jonsvannsvegen 156). Brevhuset fikk 4-ringsstempel 11. Styrer var tlf. styrer Anne Rønning. (Strindens Aktietelefonselskab)
 • 1910 4/10
  Flyttet til Åsvang skole - i det huset som nå er "gamlebygget". Det var i 2. etasje hos poståpneren lærer Jacob Moxnes.
 • 1912 1/5
  Flyttet til Kirkestua ved Strinda kirke. Styrer: Kirketjener Anton Aune.
 • 1914 1/4
  Endring til poståpneri og nytt navn: Moholt
 • ca 1920
  Flyttet sammen med poståpneren til Fokstua - en bygning som sto der Strinda Samvirkelags nyeste bygning er. Postkontoret var i 2. etg., på kjøkkenet hos poståpneren.
 • 1921 1/10
  Navneendring til Moholtan.
 • 1940 15/7
  Flyttet til Åsvang skole. 12. etasje hos lærer Heggdal. Et skap med mange hyller i gangen - «bank på kjøkkendøra». Ny poståpner: Signe Heggdal (datter).
 • 1942
  Flyttet til Fokstua på nytt - nå i et eget rom i 1. etasje. Samme poståpner.
 • 1944 1/6
  Flyttet til Strinda Samvirkelag på Veiskillet (eiendommen Vegamot). Poståpner ble handelsbestyreren - Alf Rønning. Fra da av hadde Moholtan tilhold i ulike hus tilhørende Strinda Samvirkelag - sist i nybygget.
 • 1956 1/9
  Ny poståpner - nå fra Postverket (Einar Sivertsen).
 • 1995 14/8
  Moholtan ble slått sammen med Moholt studentby til det nye Moholt postkontor i Moholt Storsenter ved gården Karinelund.
 • 2013 11/4
  Postkontoret lagt ned. Post overført til Post i butikk. Postnummer 7050 Moholt studentby åpner Post i butikk i Bunnpris, Bregneveien 67. Postnummer 7048, 7049 og 7051 - Moholt åpner Post i Butikk hos Coop Mega i Vegamot 4.


Postnummer

Postnummer: 18/3 1968 - 1/10 1973: 7056.
Fra 1/10 1973: 7000 Trondheim


Poststempler

Moholtan pst.jpg


Litteratur

Kilde

 • Knut L. Vik «Poststeder i Trondheim» Nordenfjeldske Filatelistforening 1997