WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vegamot

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Vegamot er en parsell på Moholt. 21. februar 1930 overtok Strinda Handelssamlag eiendommen Vegamot.

"Kjøp av eiendommen Vegamot På årsmøtet den 21. februar 1930 forelå det følgende forslag fra styret: Styret foreslar at Handelssamlaget overtar eiendommen Vegamot og utløser «Konsortiet Fokkstua» på beste mate. Bemyndigelsen hertil utbes av arsmøtet. Årsmøtet besluttet enstemmig at styret gies bemyndigelse på grunnlag av den gjeldende kontrakt mellom Konsortiet og Handelssamlaget. Den 5. mai 1931 sender styret et brev til Konsortiet Fokkstua med anmodning m forhandlinger med henblikk pa overtagelse av Vegamot Den 6. mai samme år blir det holdt et fellesmøte mellom styret i Handelssamlaget og Konsortiet Fokkstua. På dette møtet ble det behandlet forslag til kjøpekontrakt og skjøte for overdragelse av eiendommen Vegamot til Handelssalnlaget. Man ble enig om forslag til ovenfornevnte dokumenter, som senere blir å renskrive og undertegne".

Navnet Vegamot betyr trolig "der veiene møtes". Veiskillet på Moholt ("der veiene skilles") ligger like ved.

Kart 1967

Vegamot er også navn på en veg i området. Navnet er også tatt i bruk av driftsselskapet Vegamot AS.


Kilde

  • 1. Kart