WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vatn og dammer i Bymarka

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

En rekke større og mindre vatn, tjønner og dammer ligger i Bymarka.

Baklidammen, Bangtjønna, Bjørktjønna, Blomstertjønna, Damvatnet i Bymarka, Haukvatnet, Heisjøen, Herberndammen, Hestsjøen i Bymarka Holstdammen, Klokktjønna, Kobberdammen, Kongensåsvatnet, Kvistingen, Kyvatnet, Langtjønna, Lauglovatnet Lianvatnet, Lille Leirsjø, Lille Kvistingen, Lomtjønna i Bymarka, Lykkjdammen, Munkauntjønna, Nydammen i Bymarka, Ramnåsvatnet, Reservedammen, Sandtjønna, Skjelbreia, Store Leirsjø, Svarttjønna i Bymarka, Svartvatnet, Theisendammen, Tienddalsdammen, Velikvatnet, Vintervatnet,

Avrenningen fra vannene i Bymarka samles hovedsakelig i de følgende større vassdragene:

Ilavassdraget som løper ut havneområdet i Ila.
Leirelvvassdraget som løper ut i Nidelva.
Trollavassdraget som løper uti Trondheimsfjorden.
Til Ristanbekken på Byneset kommer endel avrenning fra Bymarkas vestre del ut i Gaulosen
På Byneset kommer også Stordalsbekken og Gravbekken med utløp i Gaulosen.
Mot Gaula løper Vadbekken, Egganbekken og Søra.
Fra Byneset mot Trolla finnes Klefstadbekken, Grøsetbekken, Folafotbekken, Løftenbekken, Faua, Munkaunbekken, Garnisonsbekken, Fagerviksbekken, Killingdalsbekken og Geitbekken.
Til Nidelva går Sverresdalsbekken


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Vann-Nett