WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Vassdragselementer i Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Vassdragselementer i Trondheim kommune

Vassdragselementer i Sør-Trøndelag er del av en datasamling utarbeidet av daværende Vassdragsforvalter i Sør-Trøndelag Jan Habberstad i perioden 1986-2010. Habberstad var da ansatt hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

For å se data for hele Sør-Trøndelag, se Vassdragselementer i Sør-Trøndelag.

Dataene er rimelig representative for Sør-Trøndelag pr 2006.

Dataene er samlet kommunevis, herunder for Trondheim, i Excelaark, og det er laget kartoversikter i pdf-format.

Registreringen omfatter primært tematiske inndelinger i vassdragenes form og funksjon, som breer, deltaer, flomløp, fosser, kroksjøer, loner, meandere, stryk, utbygde fallstrekninger.

Det er imidlertid også tatt med geologiske og landskapsmessige temaer som dødisgroper, fjell, eid, gjel/gjuv, jettegryter, vadesteder, samt severdigheter og spesialiteter.

Til registreringene er knyttet en foreløpig verdivurdering, der objektenes sjeldenhet, blikkfang,tilstand og storslagenhet er vurdert. Meget høy score gir registreringene Nasjonal verdi, høy score regional verdi.


Tegnforklaring til symbolikk for vassdragselementer

Kilde

  • 1. Vassdragsforvalter Jan Habberstads registreringer


Interne lenker