WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Vardefjell i Trondheim

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Varder i Malvik
I Trondheim kunne signalene fra både øst og vest registreres på Ladehammeren [1] og på Våttakammen i Bymarka. Det var også varder på HangervåttanByneset, ved Våttan øst for Ringvoll i Leinstrand og på Våttåsen i Tillermarka. Her ligger steinfundamentet fortsatt på plass.

Øst for byen ligger Solemsvåttan i Malvikmarka. På Sverresborg var det vardebål også. I Malvik var det også varder på Vennafjellet, Jervfjellet og Aunvottan.

Det er ikke registrert andre vardefjell i Strinda.

Arnfinn Vikhammermo forteller:

De eldste varder er de som Håkon den gode ca (945-960) lot oppføre i forbindelse ved lov inndelte landet langs sjøen ( så langt inn i landet som laksen går opp ) i skipsreider. Vardene som Håkon lot oppføre var begrenset til kysten.Disse kystvardene var av 2 forskjellige typer._ De lengst ute, varder som skulle varsle når fientlige skip ble iaktatt ,og vardene innover fjordene ,til sammenkalling av folk til ( Ledingen) Leidang. og utrusting av kipene.Vardene var et ledd i sjøforsvaret, da det var sjøvegen fienden den gang kunne ventes, og det ble hellere ikke oppført noen den gang .Det var heller ikke pålagt noen ledang inne i landet, det ble i stedet pålagt krigsskatt. Innlandsvardene: Gjervfjellet- Solemsvottan og Vennafjeller med flere, ble oppført mye seinere 1650.

Gyldenløve (1664-1699) satte seg som mål og igjenerobre Jemtland og Herjedalen. Da anla han varder langs grensen til Sverige ( varselvarder) ) Med bindeledd inn til Trondheim Her i Malvik ( STRINDA ) er det minst fire kjendte vardeplasser,Vennafjellet, Jervfjellet, Solemsvottan og Aunvottan. De tre første er innlandsvarder og av nyere dato. Vardeplassen på Aunvottan derimot må være eldgammel. Skriftlige kider viser også at stedene som vardene lå på holdt seg i gjennom flere århndrer. Det het seg at " vardehuse med tak og fire dører skal ferdigjøres" og ombudsmannen skal stevne ting og tilsige bøndene å holde vakt.

Søndag kveld den 31 august 1718 var siste gangen vardene varslet fiender i Trøndelag da Svenskene angrep Stene skanse i Verdalen. I en inberetning fortelles det" Den 11 te September lot general Budde om aftene, da det var blevet vel mørkt anstikke alle vettene omkring Stene skandse,og gikk det så fort samme nat over det hele land, at men udi Trondheim kl 10 saa mange vetter udi lys lue, Saa hastigt saadan tegn om." Alle avbredte varder blev igjenoppbygd aaret efter. i Malvik ble en varde gjenoppbygd, Saksvik varde som i dag har fått navner Aunvottan.


Kilde

  • 1. Vardebål i tusen år. Per Christiansen. Tiller Historielag årskrift 2001
  • 2. Arnfinn Vikhammermo

Intern lenke

Habberstads liste over vardefjell i Trøndelag