WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Valset

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Valset gård 1958
Telemark Flyselskap
Valset, Gamle Oslovei 27, gnr 95, bnr 8, er utskilt fra Stavne Øvre i 1808 og 1811.

Det må ha vært bare den første av disse deler som opprinnelig hadde navn Valset. Den andre delen hadde nemlig fra først av navnet Serinelyst. Den første del solgtes antagelig ved utskillelsen i 1808 til Lars Valset. Serinelyst solgtes efter utskillelsen i 1811 av Stavnes eier til kjøpmann Mikal Henrik Sternberg for 3000 riksdaler og av ham i 1812 til Lars Valset, som altså da blev eier både av Valset og Serinelyst, og fra den tid blev begge deler slått sammen til ett bruk under navnet Valset, og navnet Serinelyst faller bort.

Efter Lars Valsets død blev hans enke gift med snekker Aas som derved blev eier av Valsel. I 1823 solgtes så gården ved auksjon til kjøpmann I. F. Roshauw for 1800 spesiedaler. Han solgte den i 1834 til gjørtler F. Hedemark. I 1839 blev A. Ekle og P. Aspås i fellesskap eiere. De solgte i 1840 til Otto Beyer, som en tid hadde vært eier av Halset. Fra 1847 var Kjeld Kolberg eier og fra 1852 enkefru J. A. Lund. Senere eiere ; Kirkesanger og lærer Jon Sivertsen fra 1873, Mikkel Torgersen Mærk fra 1877 og fra 1895 Bersvend Pedersen (født 1840 i Singsås - 1924).

Gården har vært i samme slekts eie siden 1895. I 1911 ble Ole Pedersen Valseth (1897 i Trondheim -) eier av gården.

Valset 2009. Foto: Jan Habberstad

Valset sett fra Gamle Osloveg i desember 2009


Beskrivelse

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Det gamle Byåsen i tekst og bilder. Byåsen historielag 2001.