WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Være

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Utsikt mot Være
Foto: Jan Habberstad
Være , gnr 26 var en storgård som lå Øst for Ranheim. Vi vet ikke hvor gammel gården er, men den er kjent i hvert fall tilbake til 1200-tallet, og det finnes på gårdsvaldet flere gamle gravhauger og gravrøyser. På 1200-tallet var skriveformen av navnet Verinni. Senere er det skrevet som Werenn (1590) og Werre (1624).

Hva navnet egentlig betyr, eller står for, er ikke godt å si, men språkforskeren Oluf Rygh har antatt at det opprinnelig er et såkalt «vin-navn» (det norrøne vin betyr «eng», jf. Vinland, «landet med de grønne engene», som var navnet Leiv Eiriksson ga slettelandet han kom til på nordspissen av Newforundland i Amerika i år 1000).

Være kan godt ha vært bosatt fra langt tilbake i førhistorisk tid.

Gården ble i middelalderen, kanskje en gang på 1200-tallet, overdratt til erkebiskopen i Nidaros og forble en del av erkebiskopens eiendommer frem til reformasjonen. Den ble da krongods, men kort tid etter delt i to bruk, Være vestre og Være østre.

Begge har vært brukt som dragonkvarter. Være vestre er siden oppdelt i enda to bruk mens det fra Være østre er fradelt ett nytt bruk, slik at det til sammen nå er fem Væregårder.

Til Være hørte en rekke husmannsplasser: Flomålet (to plasser), Langstrand (to plasser), Nytrøa, Olstadbakken, Survika, Væresgjerdet og Værestrøa ( tre plasser).

Litteratur

  • Karl H. Brox og Øivind Leren «Langs Ladestien fra Ladehammeren til Være»
  • Støren: «Sted og navn i Trondheim»


Kilde

  • Karl H. Brox og Øivind Leren «Langs Ladestien fra Ladehammeren til Være»
  • Bygdebok for Strinda bind 1 side 200