WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Utvandring fra Byneset

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Husmannsplasser i Byneset presentert i Byneset bygdebok bind VII
Emigranter fra Byneset slo seg ned i South Dakota
Emigranter fra Byneset i Montana
Settlement fra Byneset ved Melville i Montana inntegnet på township map
Utvandrerliste fra Byneset

Utvandring fra Byneset kommune til Amerika er beskrevet i bok fra Byneset Historielag, "Husmannsvesenet og utvandringa til Amerika, Byneset Bygdebok bind VII".

Boka har en forbilledlig framstilling av både husmannsplassene på Byneset, og utvandringen fra kommunen i perioden 1860 til 1958.

Husmannsvesenet
Byneset historielag har på en svært oversiktelig måte framstilt utviklingen av husmannsplassene. Det er oversikt på side 44 over folketallets utvikling fra år 1350, antall gårdmenn og husmenn fra 1520, og sammenliknet antallet med folketellingene i 1801, 1825,1845,1855,1865,1875,1891 og 1900.

Husmannsplassene er kartfestet i boka ved at en rød trekant er tegnet inn på 7 kartblader i målestokk 1:5000. I tillegg er husmannsplassene lagt inn i en tabell der såvel hovedgård som underliggende bruk finnes, og med rutetilvisning på kartet (C13, K8 osv.) Der hvor husmannsplassenes beliggenhet er ukjent, står også dette i tabellen. På 29 bruk er det ikke funnet husmannsplasser, og dette er ført inn i tabellen fra side 84. Til sammen er det funnet 424 husmannsplasser. 96 av disse er ikke tegnet inn på kartet.

Når det så gjelder koblngen mot emigrasjonsdata fra Byneset, er det for hver emigrant fra side 374 i boka henvist til øvrige 3 bind av bygdebøker med gårdshistorien og sidetall i disse

I tillegg har bygdeboka en unik og glimrende utredning av husmannsplasenes navn, der tolkningen av navnsetting har stor overføringsverdi til andre steder i Trøndelag,

Utvandringen:
Boka gir fra side 115 til 180 en svært god og lettlest beskrivelse av de generelle trekk i utvandringen til Amerika.

Deretter beskrives utvandringen fra Byneset detaljert for enmigranter som i stort antall dro til ulike områder i statene Sør-Dakota og Montana, og i noen grad til øvrige områder.

Bak i boka fra side 374 finnes en glimrende utvandrerlisten fra 1860 til 1960 der hver utvandrer har fått et nummer fra 1 til 1618. Denne listen inneholder opplysninger fra emigrasjonslistene om tidspunkt for emigrasjon, personens alder og fødselsår, samt slektsskap mellom utvandrerne, hvilken gård/plass de kom ifra, samt henvisning til sidetall i gårdshistorien. Reisemål i Amerika og merknadsrubrikk er også med.

Utvandringen til staten Sør-Dakota er beskrevet med et utvalg av kjente livshistorier fra ialt 306 emigranter. Boka beskriver med stedsnavn i teksten og kart på sidene 174 og 175 hvor i staten de bodde. Det er også oppgitt navn på township (Lyons, Buffalo, Highland, Dell Rapids, Sverdrup, Logan, Taopi). Etterslekten etter utvandrerne er også oppgitt der denne er kjent. I hovedsak har bynesingene slått seg ned i Alcester, Elk Point og Sioux City i Union County, videre i Vermillion og Irene i Clay County, i Yankton i Yankton County, i Tyndall i Bon Homme Counyu, i Canton i Lincoln County, i Corsica i Douglas County, mange i Colton, Lyons. Crooks, Dell Rapids og Baltic samt Sioux Falls i Minnehaha County, i Volga Brookings County, i Astoria Deul County, i Bryant, Hamlin County, i Wessington Beadle County og i Pierre Huges County .

Utvandring til staten Melville i Montana er vist på kart på sidene 230 til 231. Her mangler henvisning til township, men navn på county finne både i kart og i emigranthistoriene.Antallet emigranter som slo seg ned i Montana er ca ??. De som er beskrevet i boka kom til Melville , Wilsall, Bog Timber og Livingstone i Sweet Grass County. Videre til Musselshell i Musselshell County, til Billings og Huntley i Yellowstone County, til Harlowtown i Wheatland County, til Martinsdale og Lennep i Meager County, til Helena i Clark County , til Warm Springs og Butte i Silver Bow County, til Boulder i Jefferson County, til Bozeman i Gallatin County, til Columbus, Absarokee og Limestone i Stillwater County, og til Livingstone og Wilsall i Park County.

Emigranter fra Byneset til øvrige steder i Amerika er beskrevet fra side 305 i boka. Her finnes beskrivelser fra Chicago, Saskatcewan i Canada, Edmonton i Alberta Canada, Rock Falls i Wisconsin, Duluth, Silverton i Oregon, Comstock i Barron County, Wisconsin, Astoria i Oregon, Seattle i Washington.

Et alfabetisk register bak i boka av utvandrere sortert etter fornavn, dette med årstall for utvandring, gjør det lett å se sammenheng mellom hjemsted på Byneset og emigrant.

Kjente Bynesinger i Amerika er Ole E. Fallan , John Torgersen Esp, Sivert Sivertsen Høyem.

Eksterne lenker

  • Husmannsvesenet og utvandringa til Amerika, Byneset Bygdebok bind VII. 20012. Arne Håbjørg/Knut Olav Aasegg.

Kilder