WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Universitetsområdet Dragvoll

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Strinda den gang da
Universitetsområdet Dragvoll
Dragvoll universitet
Årbok for
Strinda historielag
2007
Sidetall 3
Forfatter Roald Eriksen
Overskrift Hvorfor ble Dragvoll
valgt til universitetsområde?
3 stikkord Bydel
Universitet
Dragvoll

Historien om Hvorfor ble Dragvoll valgt til universitetsområde ble beskrevet av Roald Eriksen i en artikkel i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2007.

Artikkelen er på 3 sider. Den omtaler bakgrunnen for etableringen av nytt universitet i Trondheim, og kvalitetene som området på Dragvoll innehadde.

1 foto og 1 bilde er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]