WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Universitetet på Dragvoll

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Universitetet på Dragvoll

Universitetet på Dragvoll ligger på Dragvoll gård i Strinda.

Dragvoll er et campusområde på Dragvoll i Trondheim som huser Historisk-filosofisk fakultet (HF) og Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT) ved NTNU. Før sammenslåingen til NTNU utgjorde Dragvoll en viktig del av AVH sammen med Rosenborg og Lade.

Staten kjøpte 1500 dekar og Dragvoll som universitetsområde var på plass i 1967.

Bygningsmassen består i hovedsak av ett stort bygg som igjen består av flere mindre bygg med kvadratisk grunnflate som er bundet sammen av indre gater overbygd med glasstak. Bygget ble tegnet av den danske arkitekten Henning Larsen og hans medarbeidere, som i 1968 vant arkitektkonkurransen om bygget. Bygget var opprinnelig ment å skulle utvides for å huse alle studentene ved Universitetet i Trondheim. Universitetet åpnet i 1979.

I 1983 ble Dragvoll tildelt Houens diplom.

Universitetsstrukturen i Trondheim har i mange år etter åpningen av Dragvoll vært oppe til diskusjon. En samling av universitetets funksjoner på Gløshaugen som campusområde, med nedlegging av Dragvoll ble etter hvert rådende alternativ. Tomteverdien som boligutviklingsområde er en del av denne vurderingen. I 2022 fikk regjeringen utredet et redusert campusprosjekt som ikke kunne romme alle funksjonene innenfor universitetsstrukturen, og det ble i denne sammenheng bevilget et betydelig mindre beløp til utbyggingen på Gløshaugen enn det som den forrige regjeringen hadde godkjent...

Låven Dragvoll universitet. Foto: Jan Habberstad

Informasjonstavle på nordsiden av bygningsmassen.

Låven Dragvoll universitet. Foto: Jan Habberstad

Etter brannen ble låven bygd opp og huser deler av UNIT.

Dragvoll universitet. Foto: Jan Habberstad

Dragvoll universitet. Foto: Jan Habberstad

Dragvoll universitet. Foto: Jan Habberstad

Tunet på Dragvoll. Foto: Jan Habberstad

Tunet på Dragvoll gård er restaurert til gammel stil

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Sigmunn Asmervik. Artikkel i Afresseavisen 9.8.2022

Eksterne lenker