WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ulstadgården

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Ulstadgården, tidligere bygård på den nå ubebygde eiendommen Nygata 2. Gården ble oppført 1799 av handelsmann Gunder Ulstad, som også eide Ulstadløkken.

Eiendommen ble bygslet i sønnen, Johan Gjert Ulstads navn. Ved hans død 1847 overtok sønnene Nicolai Ulstad og Johan B. Ulstad eiendommen, som de 1848 overlot til broren, Gunerius Ulstad.

Han fikk økonomiske problemer, og gården ble 1859 solgt til kaptein Johan Andreas MüllerBakke gård. Gården ble snart kjøpt tilbake av Gunerius Ulstad, og etter hans død ble gården 1894 overtatt av brordatteren Edvarda Green Ulstad. Hun kjøpte 1917 grunnen fra Bakke gård og døde 1919. Eiendommen ble da solgt til et konsortium bestående av Kristian Hansen, C. Paulsen og Einar Janssen.

Fra 1927 tilhørte gården atter en gang familien Ulstad, da den ble overtatt av Gerhardine Sofie Ulstad.

Den ble revet etter den annen verdenskrig.


Kilde

  • Trondheim byleksikon