WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ulrik Christian von Nissen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Ulrich Christian von Nissen-Benzon til stamhuset Skærsø (født 1691, død 1756) var en dansk embedsmann. Han var kommandant på Dansborg fra 1718, guvernør i kolonien Trankebar fra 23. januar 1720 til 12. oktober 1726, senere etatsråd, stiftamtmann over Trondhjems stiftamt (1736–1744), stiftamtmann over Aarhus stiftamt, stiftamtmann over København, medlem av Danmarks Højesteret 1744–56 og ridder av Dannebrogordenen 1747.

Hans bror Christian Siegfried von Nissen-Benzon til Skærsø (1700–1763) var generalmajor. Navnet von Nissen-Benzon ble etter adelig skikk antatt av de to brødrene da de arvet stamhuset Skærsø fra sin kusine Sophie Amalia Benzon til Skærsø i 1754. De var sønner av etatsråd Herman Lorentz von Nissen, som ble adlet 3. november 1710, og tilhørte en godseierslekt fra Sønderjylland (Nissen (slekt fra Sønderjylland)). Deres mor var Ida Sophie Amalie Glud (1672–1703), datter av biskop i Viborg Søren Glud (adlet 1679) og Ida Christine Moth (en søster av kongens elskerinne Sophie Amalie Moth). Deres mor var blant annet kusine til Ulrik C. GyldenløveFylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank JenssenKilde