WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Ugla gård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Ugla 1924
A.Chr.Hassel UBiT

Ugla gård,103/2 og 103/78, ligger ved Uglabekken som renner ut fra Kyvatnet på Byåsen.

Opprinnelsen til gårdsnavnet Ugla på Byåsen usikker. Navnet skrives i 1559 Uglenn (Uglen), etter 1667 Uglen.

Den opprinnelige gamle gård Uglen er i 1661 oppført som tilhørende Casper Christophersen Schøller og i 1683 magister Peder Henriksen Ascanius, prest i Trondhjem. Ved tellingen i 1701 er notert om Ugla: "Ingen opsitter. Brukes av mag. Reder Ascanius i Trondhjem" .

Senere er kjøpmann Jacob Withs enke nevnt som eier og efter henne hennes svigersønn Tosten With. Han solgte i 1769 Ugla til Fredrik Larsen . Etter ham ble generalmajor Carsten Gerhard Bang eier. Han eide også Ferstad, og fra nå av ble Ugla ett bruk med Ferstad og Ferstadaunet inntil 1847, da det nuværende Ugla løpenummer 284 bl og 294 bl ble utskilt fra Ferstad som et eget bruk, og av Ferstads eier Erik Solberg solgt til Peder Nilssen Solberg. Hans sønner var Nils Pedersen Solberg og Lars Solberg (arkitekt) For Ugla med tilhørende to møllebruk og en stampe betalte Peder Solberg i kjøpesum i 4150 spesiedaler.

Fra Ugla utskiltes i 1890 bruket Dalen.

I 1898 var arkitekt Erik Solberg eier av Ugla, gnr. 103, bnr. 2. I 1917 solgte B. A. Haug og A. B. Haug til A.S Gråkallbanen som har bygget stasjon for banen på eiendommen. Jordveien ble utstykket til boligtomter.

A/S Ugla gjestgiveri overtok eiendommen i 1925 og bygde den ut med terrasser, andedam og en liten dyrepark. I 1927 ble det også bygget en fornøyelsespark på stedet. I hovedbygningen fantes en restaurant, og om søndagene spilte Bispehaugen Ungdomskorps fra bygningens balkong. Alle bygningene ble ødelagt av brann i 1929.

Ugla var endestasjon for Gråkallbanen fra 1925-33. I 1940 kjøpte A/S Ugla eiendommen. Det tidligere hovedbruket var i 1939 utskilt og solgt til Leotine Emilie Hansen (21.5.1889 i Senja-) som lot oppføre en ny hovedbygning i 1940.

Fra 1950 var 1. etasje bortleid til Ugla? samvirkelag.

Ugla gård 1925. Schrødersamlingen

Bildet er et utsnitt fra side 96 i Det gamle Byåsen bind 2 2011. Direksjonen i Graakallbanen er på befaring

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 1. bind.
  • 2. Norges bebyggelse 2. bind
  • 3. Trondheim byleksikon
  • 4. Fridtjof Simonsen, Torgeir Aalberg. Byåsminner 2018