WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Tyske installasjoner på Østmarkneset

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kaianlegg på Lade
Ytterst på Østmarkneset i Trondheim, ved det nåværende NGU, ble det etablert et eget støttepunkt for minesveiper- og ubårjaktflotiljer. Avdelingen, som gikk under betegnelsen "MarineSperrwaffen-Kommando " bygde ut det eksisterende havneanlegget fra 1912 der Vestlandske Petroleumscompagni i Trondhjem holdt til med en dypvannskai på yttersiden,og kunne etterhvert forsyne og vedlikeholde alle såkalte sperrevåpen, det vil si sjøminer og dypvannsbomber.

Bygningsmassen knyttet til de tyske befestningene ble vernet i 2004. I 2016 ble restauranten Ladekaia åpnet.


Bunkere i Djupvika. Foto: Jan Habberstad

Bildet viser bunkerne der sprengsatsene ble oppbevart. Oppført under 2. verdenskrig.

I tillegg hadde de verksted for hydrofoner og minesveiperutstyr. Langs sjøen ble det bygget solide bunkere for sprengsatsene, og på kaianlegget ble det lagt skinnegang for transportav utstyret. Ved fjellveggen ble det konstruert en heis som løftet våpnene opp til en ny skinnegang på toppen, og videre til de forskjellige verkstedene og lagrene oppe på selve Østmarkneset.

Skinnegangen og lagerbygning. Foto: Jan Habberstad

Bildet viser skinnegangen mot fjellveggen der heisen var montert

Rundt hele området ble det lagt et minefelt, og en rekke lette luftvernkanoner ble satt opp langs toppen av fjellet. Mot slutten av krigen ble også en 200 cm lyskaster, "Scheinwerfer Lade" plassert innen kommandoens område.

Gammelt hus fra krigen. Foto: Jan Habberstad

Dette bygget ble reist av Vestlandske Petroleumskompani før 1920. NGU tok over bygget i 1953 og benyttet det til bolig.

Scheinwefer

Lyskaster av liknende type var også montert på Østmarkneset

Kilde

  • 1. Knut Sivertsen. Trondheim i sjøkrigens tegn.
  • 2. Byåsminner 2010