WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tyandalsdammen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tyandalsdammen. Foto: Arne Waldemar Olsen

Tiendalsdammen, vann nr 123-104844-L, 199 moh, er ei lita tjønn i Bymarka som ligger nord for Geitfjellet, og som drenerer i Tienddalsbekken (Tyandalsbekken) til Trollavassdraget. Areal 0,004 km2. Vannet har vært regulert, trolig i forbindelse med Trolla Brug sin virksomhet. Tilløpsbekken Kinnbekken kommer fra sør.

TOFA og Trondheim kommune gjennomførte prøvefiske i Tyandalsdammen høsten 2006. Prøvefisket ble gjennomført med 3 stk nordiske oversiktsgarn (bunngarn). Fangstene viste noen få større ørret i tillegg til noen yngre. Det ble fanget totalt 13 ørret, med en snittlengde og vekt på henholdsvis 18,4 cm og 106,8 g. Fangst per innsatsenhet (antall fisk per 100 m2 garnareal per døgn) var lavt-middels 9,63.

Mange mener Tyandalsdammen er det riktige navnet på vannforekomsten. Statens kartverk tok i bruk navnet Tiendalsdammen i 2004.


Navneendringen[1]

Skrivemåten av navnet ble vedtatt Tiendalsdammen i navnesak 2002/8 med vedtak 7.1.2004.

Vedtaket ble gjort etter hovedregelen for normering av stedsnavn etter lov om stadnamn, som sier at en skal ta utgangspunkt i nedarvet lokal uttale og normere etter gjeldende rettskrivningsprinsipper.

Rundt 1975 ble det innhentet uttaleopplysninger i Tømmerdalen. Navnet ble da uttalt /ti:`endarsdammen/ (flere informanter). Det kan diskuteres om navnet bør skrives med to d-er. Det er blitt slik ut fra tolkning av navnet, men tolkinga er usikker.

På Tempervollen var uttalen /ty:`adarsdammen/. Tømmerdalen er nærmere, og der var det også flere informanter med sikker uttale. Denne uttalen ble derfor valgt som utgangspunkt for normering.

Tiendal er også nevnt i et skjøte for Trolla Brug fra 1855


Referanse

  1. Nils Jørgen Gaasvik, Kartverket Trondheim


Kilder

  • 1. Vann-Nett
  • 2. Tidsbilder fra Bymarka. Gaute Myhre.


Eksterne lenker