WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tvereggen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kart over Tvereggen

Tvereggen er et landskap sør for Utleira mellom Leira og Blekkan. Her ligger gårdene Tverreggen gnr 90 og 93. Navnet kommer av den særpregede formen "spisst høydedrag" / "egg på tvers".

Gården er første gang nevnt i 1545, da den tilhørte kronen og ble bortfestet til Erlend Olssønn som fikk den til odel mot at han ryddet og bebygde gården. I 1549 var betingelsene oppfylt og gården ble solgt til Peter Peterssønn. Gården tilhørte i 1647 Anne, enke etter Nils Olsen og ble deretter delt. I 1661 tilhørte hovedbruket Erik Blix, mens Tvereggaunet tilhørte skriver i Strinden, Johan Gram. I 1683 tilhørte begge bruk direkør ved Røros Kobberverk Kristian Fredrik Irgens som slo dem sammen til ett matrikkelnummer.

Fra 1700 tilhørte Tvereggen sogneprest i Støren, magister Peder Schjelderup og fra 1715 hans søstersønn, amtmann i Nordland Ove Schjelderup som bodde på Storfosna. Gården skiftet eier en rekke ganger på 1700- tallet. Schjelderup solgt i 1719 til Bastian Krenchels enke Maria, født Horneman. Deretter var kjøpmann og fattigforstander Henrich Krenkel eier. I 1735 solgte han Tvereggen til sin svoger William Hammond, sønn av Abel Margrethe Lorentzdtr. Angell og William Hammond, som i 1739 solgte til asessor Peter Frost. I 1745 blir kjøpmann i Trondheim Ole Tangen eier. I 1773 selger han Tvereggen til sønnen Peder Tangen som i 1787 solgte til Carsten Wensell.

Fra 1829 tilhørte gården løytnant Lorentz Sommerschield. Han kjøpte samme år også Foldalspandet, som hittil hadde vært bygselgård og som underbruk under Tvereggen.Foldalsspandet har fra denne tid samme eier som Tvereggen.

Fra 1836 var blokkmaker Arne Rasmussen og Christian Anderssønn Gjervan eiere av Tvereggen. Senere var gården eid av semenarist Eilert Rosenvinge. Han solgte i 1843 den ene halvdel til Ole Nilssen Tvereggen og den andre del til Lars Nilssen Tvereggen.


Til gården hørte husmannsplassene Nordre Lilletrøen, Søndre Lilletrøen og Tvereggmyr.

Tvereggen Søndre 90/1
Tvereggen 90/2
Tvereggen Nedre 93/1

Flyfoto Tvereggen

Tvereggen ligger karakteristisk i landskapet til høyre for Bratsbergveien. Widerøes flyfoto 1952. Kopi fra UBiT

Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon
  • 2. Strinda bygdebok del 1