WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trygve Thesen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Trygve Thesen

Stadsingeniør Trygve Thesen (25.9.1878 i Stranda- 8.5.1956) var sønn av distriktslege Einar Thesen (1847-1928) og Thora Grötschier (1857-1948)).Gift 24.11.1904 i Hamre med Valborg Rønning (19.2.1882 i Trondhjem-), datter av lensmann Georg Fredrik Rønning (1834-1890) og Valborg Schive (1847-1932). Far til Gunnar Thesen.

Trygve Thesen tok eksamen ved Trondhjems tekniske læreanstalt i 1899 og eksamen ved den tekniske høyskolen i Dresden i 1903.

Han var assistentingeniør i Statens Veivesen i 1899-1913 og så avdelingsingeniør i Trondhjems ingeniørvesen til 1917 da han ble stadsingeniør. Han ledet i 30 år de kommunale ingeniørarbeider i Trondheim. Han etterfulgte Christopher Grøndahl som i 1899 hadde etterfulgt stadsingeniør Carl Adolf Dahl.

Thesen var direktør for Trondheim Renholdsverk fra 1923. Han var formann i NIF Trondheim Avdeling i 2 perioder. Han fikk NIFs hederstegn i 1948. Ridder av St. Olav 1932.

Stadsingeniør Thesen ble i 1947 etterfulgt av byingeniør Ingar Findahl.

Kilde

  • 1. NIF Trøndelag avdeling gjennom 50 år. Odd M. Valmot 1961.
  • 2. Jubileumsskrift NIF, Trondheim avdeling 1976
  • 3. Den kongelige Sankt Olavs orden 1847-1947.
  • 4. Bjarne Bassøe. Ingeniørmatrikkelen 1955.
  • 5. Hvem er hvem 1950.