WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems borgerlige Realskole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Mogstadgaarden 1886
Bejergården i Dronningens gate
Realskolen i Vår Frue gate 1950
Elever ved Realskolen 1898-99.
Foto: Flickr

Trondhjems borgerlige Realskole, Realskolen, tidligere skole i Trondheim, ble opprettet 28. januar 1783 og skulle gi barn av borgerlig stand undervisning i praktiske fag. Skolen har sin opprinnelse i en testamentarisk bestemmelse av kammerråd Hilmar Meincke, som i 1771 etterlot seg 10 000 riksdaler il offentlig bruk. Rektor Gerhard Schøning foreslo at den del av pengene skulle brukes til skoleformål. Skolen hadde fra starten av tilhold i en bygning i Søndre gate på hjørnet av Thomas Angells gate som tilhørte Waisenhuset. Det første elevkullet som begynte i 1783 bestod av 8 jenter og 34 gutter. I 1800 overtok skolen en bygning (enkemadame Hartmanns gård) i Strandgaten på hjørnet av Jomfrugaten, der de drev boktrykkeri arvet etter Jens Christensen Winding.

I 1801 overtok skolen Krigskommisær Christian Sandborgs eiendom på nord-vestre hjørne av av nåværende Kjøpmannsgaten og Krambugata. I 1801 ble skolen gjort kjønnsdelt ved at Pikerealskolen ble utskilt som egen skole. Dette var landets eldste pikeskole og først i 1900 ble skolen igjen slått sammen med gutteskolen. I 1869 ble undervisningen delt i to, en middelskole og et gymnasium.

I 1829 fikk de sin egen bygning da Hilmar Meinckes arvinger året før kjøpte Bejergården i Dronningens gate 12 som ble overlatt til Realskolen. Gården ble ødelagt ved bybrannen 24. april 1841. Fra 1841 til 1843 leide skolen lokaler i Collingården i Bispegata.

Skolen fikk forært ved årsskiftet 1843-44 tilhold i en ny skolebygning forært av Jacob Schavland Gram, en bygning som hadde stått på By bruk ved Steinkjer. Her ble også oppført en sidebygning mot Apotekerveita. Bygningen i Dronningens gate 8 ble 1860-1900 benyttet av Gutterealskolen, mens Pikerealskolen holdt til i Dronningens gate 1B. Den gamle realskolen ble solgt i 1896, og skolen hadde fra 1898 tilhold i Dessengården. Skolens nye store bygning i Vår Frue gate 1-3 stod ferdig i 1900. Arkitekt var Lars Solberg (arkitekt).

Realskolen ble 1956 slått sammen med Trondhjems kommunale middelskole og skiftet navn til Gerhard Schønings skole.

Kilder

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Wilhelm K. Søren og Olaus Schmidt. Trondhjems borgerlige realskole 1783-1956