WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems Tekniske Mellomskole

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Mellomskolens nybygg fra 1930 sett fra vest
Yrkesskolebygget i Sverres gt 10 fra 1929
Retorten fra 1899- opprinnelig bygget for gassverket

Trondhjems tekniske mellomskole - TTM, E.C.Dahls gt 2, er en fortsettelse av Trondhjems tekniske læreanstalt som ble opprettet 1870.

Da NTH ble grunnlagt i 1910 ble TTL Trondhjems tekniske læreanstalts virksomhet videreført som Trondhjems Tekniske Mellomskole fra 31.august 1912. Den hadde tilhold på det nåværende Rådhuset i Munkegata 1 inntil 1929, da man oppførte ny skolebygning på Trondhjem Gassverk sin tomt. Arkitekt var Claus Hjelte.

Navnet på skolen ble 21. april 1936 endret til Trondheim tekniske skole, og 1977 til Trondheim Ingeniørhøgskole. Skolen ble senere i 1994 en del av Høgskolen i Sør-Trøndelag - HiST

Det var Mellomskolekomiteen av 1909 som la grunnlaget for den nye skolen med sin innstilling fra 19.mars 1910. I Stortingsproposisjon nr 31 for 19111 foreslo departementet å opprette 2-årige, fagdelte tekniske mellomskoler på folkeskolens grunn, og med 6 måneders forkurs. Praksiskravet ble satt til 2 1/2 år for alle faglinjer.

Bystyret i Trondhjem fattet vedtak 1. desember 1911 om å opprette Trondhjems tekniske Mellemskole (TTM). Det ble 4 faglinjer: 1. Bygningsteknikk, i 2. klasse delt i Husbygging (H) og Vei-, vann og bro-bygging (V)
2. Elektroteknikk (E)
3. Maskinteknikk (M)
4. Kjemi (K)

Direktører og rektorer ved Trondhjems Tekniske Mellomskole fra starten i 1912 til navneskiftet i 1936:

1912-1917:Severin Segelcke Wleügel
1917-1926:Carl Schulz
1926-1936:Haakon O. Christiansen


Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Trondheim Ingeniørhøgskole 1912-1987. Festskrift til jubileumsfeireingen 31.oktober 1987