WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems Løverdagsaften

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tronhjems Loverdagsaften.jpg

Jens Christensens Trondhjemske Løverdagsaften, med undertittelen «Et gammelt Avertissementblads Fortsættelse», populært kalt Løverdagsaften, utkom første gang i januar 1819. Avisen ble utgitt av boktrykker Christian Karmach Winding som også var redaktør av Adresseavisen. Han utga Løverdagsaften i god forståelse med eieren av Adresseavisen, Trondhjems

Borgerlige Realskole og Trondhjemske Bogtrykkerie- Interessentskab, som var utgiver. Det sistnevnte selskapet var et boktrykkeri som ble opprettet på initiativ av Det kongelige Norske Videnskabers Selskab, og som forpaktet Adresseavisens annonseprivilegium.


Jens Christensens Trondhjemske Løverdagsaften ble dermed ingen konkurrent til byens dominerende avis, Adresseavisen, men i virkeligheten et supplement til denne, siden bladet hadde samme utgiver som Adresseavisen og også benyttet eg av denne avisens privilegium. Privilegiet ga Adresseavisen enerett til å trykke annonser Nordenfjells. Da Adresseavisen ikke kom ut på lørdag, ble det enda tydeligere at dette lørdagsbladet kun var et supplement til den dominerende avisen.

Navnet Jens Christensen, som ble benyttet som en del av avisens tittel det første året, har gitt opphav til en rekke spekulasjoner. Winding hadde en sønn som het Jens, og det har vært antatt at det er han som har gitt opphavet til navnet, og at det var denne sønnen som var bladets redaktør. Dette er neppe riktig, og det er mer sannsynlig at navnet viser tilbake til Windings far, som også hadde fornavnet Jens, og som utga Trondhjemske Trygte Sager, et blad som også trykte annonser, i strid med eventuelle privilegier.


Navnet var tungvint, og det ble derfor snart skiftet ut med Trondhjems Løverdagsaften. Trondhjems Løverdagsaften var et blad helt uten politisk snert. Bladet var ikke særlig spennende; det inneholdt kun avertissementer og kunngjøringer, men dette var den gang som i dag godt salgsstoff. Boktrykket kunne være av ymse kvalitet, da det de første årene ble utført av en faktor som omtales som en fusker i faget.


Fakta
Jens Christensens Trondhjemske Løverdagsaften: første nr. 2.1.1819, første utg. boktrykker Christian Karmach Winding.
Siste nr. 25.12.1819.
Skiftet navn til Trondhjems Løverdagsaften: første nr. 1.1.1820, siste nr. 29.12.1838.

Kilde

  • Norsk presses historie 1660-2010. Norske aviser fra A til Å