WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems Lægeforening

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems Lægeforening ble stiftet 17. november 1842.

Foreningens første formann ble overlege Christian Fredrik Knudtzon.

I 1845 var det 8 leger i Trondhjem som da hadde 14.700 innbyggere. I 1860 var befolkningen steget til omkring 18.000 og legenes antall til 12. Dessuten var amtenes befolkning ca 170.000.

Legene hadde ved siden av sin private praksis i hovedsak også en offentlig stilling. De fleste var militærleger, Stadsfysikus og Stadskirurg. Andre leger var overlege og reservelege ved sykehuset, lege ved sinnsykeasylet og overlege for den spedalske sykdom.

Medlemmer i Trondhjems Lægeforening i perioden 1842-1862 var:

Thomas Bryn (1813- 1902)
Fredrik Waldemar Bødtker (1824-1901)
Henrik Erdman Finch (1803-1855)
Knud J. F. Fleischer (1814- 1875), distriktslege i Østre Namdal i 1856
Hans Fritzner (1815-1870), Distriktslege i Strinda 1855
Christian Hornemann Hirsch (1819-1898), 1847 ammanuensis hos W. Roll. Underlege ved sykehuset 1849-55. Bestyrer av Reitgjerdet asyl 1869-74.
Ove Guldberg Høegh (1814-1863), overlege for den spedalske sykdom 1854
Christian Sommer Kindt (1816-1903), Kompanikirurg 1849-56. Overlege ved sykehuset 1859-1891.
Christian Fredrik Knudtzon (1807-1859), korpslege og overlege ved sykehuset 1840.
August L. Koren (1833), Praktiserende i Trondhjem 1860-67.
Peter Tangen Lindeman (1810-1888), Bylege Trondhjem 1844
Nils Rosing Parelius (1824-1875), korpslege 1862
Jacob T Poulsen (1815- 1898), Kompanikirurg 1846. Lege ved slaveriet og tugthuset 1856.
Peter A R Randulff (1808- 1848), kompanikirurg 1838
Gottlieb Chr Roll (1778- 1844), brigadelege
Wilhelm Gottlieb Roll (1817-1862), bataljonslege 1843
Jacob Asmus Salvesen (1820- 1882),underlege ved sykehuset 1857
Fredrik W Schulz (1813- 1894), bestyrer ved Sindsykeasylet 1850. Distriktslege 1854.
Johan Caspar Carl Ludvig Spørck (1812- 1870), kompanikirurg 1838. Fattiglege.
Joachim F. R. Weisse (1800-1865), korpslege 1833. Konst. Stadsfysikus 1855-58.
Rasmus Balsløw (9.6.1795- 9.11.1863), Apoteker i Svaneapoteket.
Christian Frederik Møllerop (6.1.1783 - 3.4. 1861), apoteker Svaneapoteket
Jørgen Carsten Müller (12.3.1773 - 31.7.1845), apoteker Løveapoteket

Formenn og sekretærer i foreningen:

1879: Thomas Bryn
1880-81: Fredrik Waldemar Bødtker
1882: Marius Friman Bøckman
1883-84: Albert Smith d.e.
1885-86: Marius Friman Bøckman
1887-88: Christian Egede Nissen
1889-: Christian Egede Nissen
1890: Christian Egede Nissen
1891: Fredrik Waldemar Bødtker
1892: Løberg
1894: Lyder Borthen
1895: dr Kielland
1896: Kielland
1897: Waldemar Bødtker
1899: Olaf Kindt
1901: Christian Johannes Brodtkorb
1903: A. Holst
1905: Halfdan Bryn
1909: dr Erichsen
1911: Overlege Holmsen
1913: Henrik Anker Ouren
1917: dr Lykke
1919: dr Arnt Brodal

1958-59: Hans Kristian Sejnæs -
1963-71: Harald Martin Guldsten -


Kilde

  • 1. Oddlaug Marstein. Legeliv i Trondheim. Trondheim stadsfysikats første 238 år 1661-1899.
  • 2. Olaf Kindt. Trondhjems Lægeforening. En historisk oversikt. Aktietrykkeriet Trondheim 1928.

Eksterne lenker