WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems Hospital

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems Hospital, Hospitalet, Hospitalsløkkan 2 har vært i kontinuerlig drift på samme eiendom fra 1277 og er dermed Norges eldste og en av Europas eldste institusjoner. det ble grunnlagt av erkebiskop Jon Raude. Kong Magnus Lagabøte skjenket grunn til stiftelsen som sannsynligvis var et hospitl for flere slags syke.

Stiftelsen var tidligere en blanding av lasarett, fattighus, sykehjem og sinnsykeasyl, men fungerte fra 1866 som rent aldershjem. I dag drives differensierte tjenestetilbud, med sykehjem, dagsenter HDO-boliger, seniorboliger m.v. Stiftelsen eide en rekke gårder i Trøndelag, og eide store grunneiendommer i Trondheim by. Hopitalet eier i dag 12 hus som leies ut, foruten det tidligere Trondheim Aldersheim i Erling Skakkes gate 70, og aldersboligene i Kongens gate 106. Det eldste huset i Hospitalets eie er Kongens gate 82 som er oppført i 1724.

Fra 1681 ble Dårekisten og derved sinnsykepleien underlagt Hospitalet.Denne institusjonen hadde 1735-1842 tilhold på Hospitalets hovedbygning Dollhuset, da den ble avløst av Tronka.

I 1842 ble hele Hospitalet med unntak av Hospitalskirken ødelagt av brann. Bygningene ble gjenreist og var innflyttingsklare 1845. Arkitekter var J.D.Herholdt, F.H.Stockflet og kaptein T.C.Broch. Hovedhuset er oppført i teglstein med brukne hjørner. Østfløyen ble til 1873 disponert av Trondhjems Spiseindretning, senere Dampkjøkkenet. Den treetasjers vestfløyen ble fullført 1952. 1995-96 oppførte Hospitalet 4 omsorgsboliger på sine tomter i Kongens gate 100-108.

Hospitalets hovedbygning ble fredet 1927.


Se også

Kilde

  • 1. Ingrid Pedersen. Trondhjemske arkitektperler. Nytrykk 2002.
  • 2. Trondheim byleksikon