WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems Handelsgymnasium

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Kjøpmannsgata 18 i 1940
Skolens første styre 1913
Første eksamenskull 1814
Første 2-årige årskull
Adolf Øiens skole. Foto: Jan Habberstad 2013

Trondhjems Handelsgymnasium ble opprettet 12. juni 1913 ved vedtak i Trondhjems bystyre. Skolen åpnet 6. september 1913. Kommunen tilbød leie av lokaler i Kjøpmannsgata 18, på hjørnet av Vår Frues strede. Som skolens første direktør ble ansatt overlærer ved Christiania Handelsgymnasium, Einar Stoud Platou. Øvrige lærere som ble ansatt var:

Overlærer Nils Skarland
Sekretær Nikolai Jenssen
Overrettssakfører Andreas B. Wedø
Overlærer Johan Bjørge
Overlærer Carl Gundersen
Overlærer Georg Prahl Harbitz
Cand Theol Nils Vangen
Overlærer Peter Ludvig Andreas Schulerud
Cand real Kr. Glimme

Skolens første styre bestod av:

Konsul Ivar Lykke (nestformann)
Grosserer Christian Thaulow (formann)
Anton Christian Føyn
Nikolai Jenssen
Johan Grøn Lund
Einar Stoud Platou

Ved Platous død i 19120 ble han etterfulgt av Per Skarland, og da han fratrådte i 1944 ble overlærer Haakon Holmen konstituert som direktør.

Handelsgymnaset underviste et 2-årig formiddagskurs for gutter og piker, og det 1-årige formiddagskurs for piker.

I 1918 flyttet skolen til midlertidige lokaler i Elvegata, og skolen hadde tilhold der i 5 år. Senere under 2. verdenskrig beslagla tyskernes nye skolebygg, og skolen holdt da til i Elvegata. I 1923 ble ny skole bygd på arealet til Trondhjem GassverkKalvskinnet. Arkitekt var Claus Hjelte. Skolen stod ferdig 4. september 1923.

Midlertidige lokaler i Elvegata

I 1953 endret skolen navn til Trondheim Økonomiske Gymnas.I 1976 endret skolen navn til Adolf Øiens skole

Lærere ved TØG

Lærere avbildet i 75-årsberetningen:
Borghild Schulerud, Edvard Grimsrud, Halstein Halstensen, Sverre Nilssen, Oluf Myhre, Stefan Okkenhaug, Leonard Sandberg, Torolf Scheie, Harald Rønneberg.

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Wilhelm Støren og John I. Skjæran - Trondhjems handelsgymnasium, Trondheim Økonomiske Gymnas, Adolf Øiens skole 1913-1988
  • 3. Handelsboka for Trondheim 1946