WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems Handelsforening

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Trondhjems Handelsforenings fane

Trondhjems Handelsforening, eller Trondhjem Handelsstands forening ble stiftet 17. februar 1862 av 47 kjøpmenn i Trondheim. En lignende forening, Handelsforeningen i Trondhjem kom i stand allerede i 1848, men ble oppløst i 1852 på grunn av manglende oppslutning.

Det var silde- og fiskehandler Hans Jacob Lian som tok initiativet til å stifte foreningen som ble stiftet i hans bolig i Nordre gate 30 den 17. februar 1862. En komite ble nedsatt og etter at 86 medlemmer hadde tegnet seg, ble den første direksjonen valgt. I dette styret satt Hans Jenssen, Marcus Parelius, Henrik Greger, Christian August Knudtzon-1 og Hans Jørgen Bauck.

Hans Jenssen var den første formann i Trondhjems Handelsforening. Formenn i perioden 1862-1912:I foreningens lover vedtatt 19.mars 1862 heter det om formålet med foreningen:

Øiemed er ved dens Møder at give Medlemmerne Anledning til at overveie og fremme de i Handelens Interesse indgribende merkantile og komunelle Anliggender og dernæst en selskabelig Underholdning.

ved en lovforandring i 1882 ble det opprettet faste komitêer for Vareforretninger, Fabrikk- og Industri, Skipsfart, samt Bank og pengevesen.

Etter hvert som handelstanden spesialiserte seg i bransjer ble det fra 1931 et fastere samarbeid mellom 28 foreninger.

Foreningen fikk sitt faste tilhold i Handelsstandens Hus fra 16. februar 1924. Tidligere hadde foreningen hatt tilhold hos jomfru Hanna Schiwes lokaler i Søndre gate 16.

Grosserer Jacob Halseth skjenket sin eiendom Hasselbakken på Charlottenlund til aldershjem for foreningens medlemmer, Hasselbakken Aldershjem.

Bransjeforeninger tilknyttet Trondhjems Handelsforening:
Colonialgrossisternes Forening - Trondhjem
Korn- og Melimportørenes forening
Fetevaregrossistenes forening
Trondhjem Fruktgrossisters forening
Smør- og ostgrossistenes forening
Kolonialkjøpmennenes forening
Trondhjems Tobakk- og Frukthandleres forening
Manufaktørgrossistenes forening
Manufaktørkjøpmennenes gruppe i THF
Trøndelag Skogrossisters og Skofabrikanters forening
Trondhjem & Trøndelag Skotøygruppe
Trondhjems Jernvarehandleres Forening
Norske Rørgrossisters Forening, Trondheim avd.
Olje- og Farvegrossistenes forening
Trondhjems Glass-og Stentøygruppe
Trondhjems Papirhandleres forening
Trondhjems Trelasthandlerforening
Trondhjems Kullimportørers forening
Trøndelag og Nord-Norges Automobilforhandleres Forening
Landbrukmaskinforhandlernes Forening i Trondhjem
Trøndelag og Nod-Norges Radioimportør- og Grossisters forening
Trondheim Radioforhandlers forening
Agenternes forening
Kommisjonærenes forening
Sild- ogFiskeeksportørernes forening
Trondheim Ferskfiskgrossisters forening
Nordenfjeldske Hermetikkfabrikanters forening


Kilder

  • 1. Olaus Schmidt. Handelsboka for Trondheim
  • 2. Terje Bratberg. Trondheim i endring.
  • 3. Edvard Eidsvaag. Trondhjems Handelsforening 1862-1912