WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondhjems Bymark

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Trondhjems Bymark, gnr 437/1, er kommunens eiendom på 32000 dekar i Bymarka. Marka bestod opprinnelig av Kalvskinnet og Ila, som var en del av Nidarnes. I tilleg inngikk bebygde områder ved Steinberget, Sverresborg, Ilsvika og Trolla, samt deler av Byåsen. Bymarka hadde grense mot Strinda og Byneset. Se også Byåsen - kart 1772.

I 1860 var Bymarka fortsatt skogløs, da byborgernes husdyr beitet der og borgerne hentet ved og brensel. Fra 1872 ble marka beplantet og drives etter forstmessige prinsipper. Kristian Elster[1] var den første skogforvalter i Bymarka.

En rekke bygselplasser lå i Trondhjems Bymark; Arildsløkken, Bakerseter, Baklia, Buchsetra, Collinsetra, Fagerlia, Fagervika, Fjellsetra, Folafoten, Frantzlykkja, Friedliebsvollen, Hammersborg, Heggdalen, Helkanseter, Holstvollen, Hornemannseter, Høvringen, Ilsvika, Kampervollen, Klemetsaunet, Lagmannsseter, Lavollen, Lilleskriverseter, Lysholmsvollen, Marienberg, Munkaunet, Myren, Petersaunet, Reperbaneplassen, Schøningsdal, Sommerseter, Steinbergplassen, Tempelvollen, Torshaug,Trolla, Tunga i Bymarka, Tømmerdalen, Wasmutvollen.

1. januar 1847 ble Bakklandet og Ila innlemmet i Trondheim.


Kilde

  • 1. Trondheim Byleksikon