WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trondheim Rehabiliteringssenter

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Trondheim Rehabiliteringssenter 2023. Foto: Byggeindustrien
Trondheim Rehabiliteringssenter 2023. Foto: Byggeindustrien
Trondheim Rehabiliteringssenter 2023. Foto: Jan Habberstad
Trondheim Rehabiliteringssenter 2023. Foto: Jan Habberstad

Trondheim Rehabiliteringssenter , Klæbuvegen 196.

Senteret åpnet 28. august 2023. Rehabiliteringstilbudet ved Søbstad helsehus og Nidarvoll helsehus ble avviklet fra samme dato. Etter åpningen ble det gamle Nidarvoll helsehus, som ligger på nabotomten, rives.

Skanska fikk kontrakten som total-entreprenør 9. juni 2020 og byggestart var i juni 2021. I mars i 2023 ble bygget overleveret Trondheim rehabiliteringssenter - noen dager før avtalt dato. Senteret på 9.500 kvadratmeter var første trinn i Skanskas kontraktsarbeider på den 40 dekar store kommunale tomta på Nidarvoll.

Det nye rehabiliteringssenteret har 72 plasser for døgnrehabilitering. På senteret får pasientene bistand og muligheter for opptrening for etterhvert å kunne komme heim igjen og mestre hverdagen. Leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og logopeder jobber sammen for å følge opp pasientene. Det er også lagt opp til tett samarbeid med NTNU slik at senteret kan være en læringsarena både for studenter og ansatte.

Et godt rehabiliteringstilbud blir stadig viktigere i tråd med målet om at flest mulig skal bo hjemme lengst mulig. Det er viktig for at innbyggerne kan leve selvstendige liv og mestre de helseutfordringene de får gjennom et langt liv. Dette ble understreket av både ordfører Rita Ottervik og helse- og velferdsdirektør Wenche Dehli da de holdt tale under åpningen.

Både ansatte og pasienter var til stede under åpningen, og ordføreren Rita Ottervik klipte snor, som seg hør og bør på en åpning.

Se også

Kilde

  • Byggeindustrien
  • Trondheim kommune