WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trollavassdraget

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Trolla fra sjøsiden

Trollavassdraget, elvelengde 11,65 km, vassdrag nr 123-100-R, ligger nord i Bymarka.

Fra Herberndammen (353 moh) går Trollabekken ned til Nydammen i Bymarka (218 moh). Herfra går vannet i Trollabekken ned til Holstdammen (204 moh). Lenger nede mot Trolla Brug ligger så Lykkjdammen. Den samler også opp vannet som kommer fra Tienddalsdammen og Svarttjønna i Bymarka (239 moh).

Tienddalsdammen tilhørte tidligere Munkaunet.

Allerede i 1683 var det en stampemølle i Trolla.

Eiendommen Trolla fikk tidlig mølleprivilegium og var eid av byborgere. Eiendommen var utmarksplass under byen og omfattet parsellene Trolløkka, Hestvollen, Løkkdammen og Holstvollen. Kjøpmann Ebbe Carstens skjøtet i 1707 Trolla til svogeren rådmann Hans Horneman. I 1735 solgte Hornemann til kjøpmann Gottfried Hagelstein. Hans enke solgte eiendommen til Hans Hagerup som også eide Ilens møllebruk. I 1765 solgte Hagerups enke Trolla til Gerrit Hornemann, Henrik Lysholm, Knut Thode og Peder Iversen. Stedet omfattet da kornmøller, plate-, kobber- og spikerverk.

Lorentz H. Holst startet sagbruk i Trollabekken i 1721. Holstdammen ble regulert i 1720.

En større oversvømmelse rammet de gamle lagerlokalene i Trolla Brug i 2005(?). Trollabekken er lagt i kulvert gjennom anlegget.

Trolla Brug.Foto: Jan Habberstad

Trollabekken går i kulvert under riksvegen og Trolla Brugs gamle lokaler.

Foto: Jan Habberstad


Kilder

  • 1. Boka om Trolla Brug- dets tilblivelse og historie. Oskar Baust Gogstad . Gunnar Aagesen
  • 2. Vann-Nett

Eksterne lenker