WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trenerygården

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Trenerygården 1978
Foto: Stenstad / Holmås

Trenerygården er en gammel bygård i Øvre Bakklandet 1 b, en eiendom som i 1799 tilhørte gården Bakkland og i 1799 var bygslet av Jacob Lars O. Bakken.

Grunnen ble i 1828 overtatt av forstander Christian I. Schive og senere av Schives legat.

Huset var i 1837 bebodd av teglmester Hans K Rognstad. Da Fabriken ved Nidelven ble grunnlagt i 1843, leide fabrikkens direktør, engelskmannen John Trenery tomten, hvor han oppførte den nåværende gården. Gården ble overdratt til Trondhjems mekaniske Værksted i 1874 og i 1880 til kjøpmann Carl Holthe.

Den ble i 1914 kjøpt av Trondhjems Redningsmisjon, som drev et arbeidshjem for kvinner her fra 1921 til 1953, da institusjonen ble flyttet og gården overtatt av Trondheim kommune. Gården fortalt deretter, men ble senere restaurert og tjener i dag som bolighus.


Kilde

  • Trondheim byleksikon