WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Trønderbataljonen 1940

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnestøtte over de som falt i IR 12 i Gratangsbotn - 25. april 1940
Minneplaket 29.4.1940 Gratangsbotn

Trønderbataljonen var i 1940 var en del av 6. Divisjon. Divisjonen var en høyere militær kommandoenhet for land- og luftforsvaret (Hæren) i Nord-Norge, som historisk er knyttet til Harstad i fredstid og til slaget om Narvik våren 1940 under Andre verdenskrig. Kommandoen har hatt skiftende navn etter som Forsvaret har blitt omorganisert opp gjennom årene. 6. Divisjon er mest kjent for kampene ved Narvik i 1940, der den i samband med franske, britiske og polske styrker var med på gjenerobringen av Narvik 28. mai 1940 og var nær ved å beseire tyskerne og kaste dem ut av landet. Divisjonen ble grunnlagt i 1897 og nedlagt i 2009.

Major Nils Christoffer Bøckman var leder av Infanterriregiment 12 som hadde en styrke med 47 befal, et mannskap på 717, 81 hester. 34 soldater døde. Alle falne i Gratangen 25. april 1940.

Divisjonen mistet i alt 134 mann. Herav fire kapteiner og to sersjanter, resten var korporaler og menige. 107 av dem falt i kampene ved Narvik og resten lenger sør i Nordland, og 10 døde etter ulykker, blant annet en togulykke som kostet sju liv. Ca. 25% av de falne var fiskere.


Tidlig 12. april kom tyskerne, eller Østerrikske alpejegere, langs RV 50 mot hotellet, der Skolekompaniet hadde etablert stillinger på begge sider av veien. Ca 150 m foran hovedtroppen gikk to speidere. De ble sluppet nesten helt fram til de norske stillingene før de ble skutt. Samtidig ble det brukt bombekastere mot hovedstyrken som besvarte ilden, men etter treff med BK trakk de seg tilbake mot Storfossen. To ganger til ble det satt inn angrep mot Skolekompaniet. På nytt ble de slått tilbake, men OP på høyde 509, Snolke, observerte tyske styrker som foretok omgående bevegelser både mot øst og vest. Skolekompaniet satte da fyr på hotellet og trakk seg tilbake til Lapphaugen på ettermiddagen 12. april. Ei falsk melding om store tyske avdelinger i Gressdalen og Stormyra, førte til at de norske styrkene forlot gode stillinger og Veistasjonen og trakk seg tilbake til Fossbakken. 13. april var tyskerne på plass i stillingene, og en økende norsk styrke forberedte hovedangrep mot tyskerne den 24.

Samtidig var to bataljoner var blitt sendt over fjellet fra Salangen til Gratangsbotn for å avskjære tyskernes retrett fra Lapphaugen, men dette var totalt mislykket. Årsaken var at den tyske avdelingen trakk seg tilbake i tett snøvær kl 22.00 den 24. uten at det ble oppdaget. Plutselig opptrådte en sterk, tysk avdeling i Gratangen, som etter kraftig beskytning ved Lapphaugen skulle vært satt ut av spill.


I stedet gikk tyskerne til overraskende angrep, og en hel norsk bataljon ble satt ut av spill. 34 av nordmennene døde og dobbelt så mange ble såret, mens ca. 150 ble tatt til fange av tyskerne, resten klarte å rømme. Dette var et alvorlig nederlag for divisjonen og en dårlig start på krigen.

Agnar Merkesnes forteller om "Mor Gratangen" (Alfhild Elida Hansine Dalås), som tok seg av trønderne under og etter det fatale slaget i Gratangen, hun hadde i 1990 skrevet ned sine minner fra hendelsen, se utdrag:

Den 11. april kom Harstad Befalskole med bil til Fossbakken, og gikk videre på ski til Gratangen. Litt over midnatt lå de i stilling med kanoner like nord for Gratangen turiststasjon. Tidlig om morgenen kom en tysk tropp opp mot turiststasjonen fra Gratangsbotn. Da de oppdaget at tyskerne kom, åpnet de ild, men dessverre var kanonene feil innstilt, og nedslagene kom nedover bygda. To granater eksploderte ved fjøset hos oss, og det ble store skader. En granatsplint gikk gjennom huset og traff tverrtreet på en stol på kjøkkenet, som min mann nettopp hadde reist seg fra. Denne splinten har jeg gjemt, som et minne. Kanonene ble imidlertid rett innstilt, tyskerne ble truffet og rømte i panikk. Vi så tyske soldater og hester, som ble drept, og falt utfor snøskråningen. Etter dette flyttet vi med barna og min gamle svigermor til Tomas Moan, der ble vi i 8 dager. Samme kveld som vi kom til Moan, satte befalskolen fyr på turiststasjonen, og trakk seg tilbake til Lapphaugen. Den 24. april kl. 6 om morgenen, oppdaget jeg at Langmosletta var tildekket av hvitkledde menn. Hvilken nasjondet var, visste jeg ikke. Jeg gikk da og vekket min mann. Soldatene jeg hadde sett, kom da trekkende over dalen, og utover til oss. Den dagen var det snøkov ute. En soldat hoppet over hagegjerdet, og da oppdaget min mann at de var norske. Akkurat da slo stueklokken syv. Det hørte soldaten, og ble fryktelig redd, for han trodde det var tyskere i huset. Min mann gikk da ut og snakket med dem, og fortalte at det ikke var tyskere hos oss. Inn kom kaptein Nyquist med sine våte, slitne og sultne menn. Jeg hadde bakt 24 brød og kjernet smør, fordi det hadde vært snakk om evakuering. Jeg skar opp alle brødene til siste skalk, og soldatene fikk tørket sine våte klær. De fikk da ordre fra major Bøckmann at de skulle grave stillinger bl. a. På vår eiendom, oppe ved den nå nye E6. Så ble det sål til Bøckmann holde vakt i stillingene om natten. Til det svarte han, at alle skulle gå ned og hvile seg, men om morgenen kl. 6 skulle alle møte i sine stillinger. Vårt hus var et av de første trønderne kom til i Gratangen

Soldater fra Strinda i Trønderbataljonen:

 • Leif Sigmund Jacobsen f.19.12.1918, sønn av skomakermester Sivert Jakobsen og hustru Laura. Falt 25.april 1940
 • Mitlid, Tormod Casper, kaptein, f. 2.8.1888, såret i Gratangen 25. april 1940 og døde på Harstad sykehus den 5. mai.
 • Charles Halseth
 • Torkel G. Rosaas
 • Albert Fr. Wibe
 • Jakob Løvrød
 • Leif Reitan
 • Ivar Skagseth, f.29.12.1919 - 12.2.1998 i Strinda
 • Arne Basmo, fenrik
 • Petter Holm
 • Bjarne Moxness, f. 1912
 • Anders O. Dalen
 • Bjarne Stokdal
 • Gunnar Brandhaug

Falne i Gratangen 25.4.1940;

 • Nils Bjerkan f 23.04.1916 fra Meldal
 • Gunnar Bø f 22.08.1918 fra Bøfjorden
 • Fredrik N. Ekrem f. 09.09.1914 fra Straumsnes
 • Per Haugnæs f 26.09.1916 fra Trondheim
 • Alfred Holstad f. 16.12.1916 fra Meldal
 • Johan Hommelhaug f. 06.06. 1915 fra Nord-Smøla
 • Birger Honstad f 28.10. 1912 fra Kristiansund
 • Olaf Hovemo f. 19.10.1914 fra Trondheim
 • Arne G. Hustad f 24.10.1916 fra Trondheim
 • Leif Sigmund Jakobsen f.19.12.1918 fra Ranheim
 • Per Kielland f.23.11.1916 fra Orkanger
 • Lars Lesund f. 04.04.1918 fra Aure
 • Alfred Løvås f. 13.5.1916 fra Støren
 • Paul Mellem (IR 16) f. 17.02.1904 fra Gratangen
 • Tormod C. Mitlid f.02.08.1888 fra Trondheim
 • Henry Myhre f. 14.04.1916 fra Trondheim
 • Otto L. Nyquist f.24.03.1900 fra Svanvik
 • Frank Olsen f. 05.02.1914 fra Trondheim
 • Hans A. Orset f.17.09.1914 fra Torvikbukt
 • Kåre Qvenild f.02.10.1913 fra Leinstrand
 • Albert M. Romfog f.10.02.1914 fra Kristiansund
 • Johan A. Rotnes f.29.03.1818 fra Åstfjorden
 • Erling P. Rød f. 12.09.1918 fra Tingvoll
 • Halvard Røen f. 16.02.1918 fra Kvanne
 • Ivar H. Røsand f. 31.01.1918 fra Bremsnes
 • Peder Røset f. 10.09.1918 fra Selbu
 • Rolf K. Schjølberg f.05.11.1914 fra Innsmøla
 • Johan Skiksten f. 03.09.1912 fra Melhus
 • Gunnar Skjønsby f. 23.09.1914 i Hommelvik
 • Ottar F. Stenberg f.23.01.1914 fra Oppdal
 • Martin Stræte f. 05.01.1914 fra Lånke
 • Kristian A. Vingsnes f.07.04.1918 fra Aure
 • Arthur J. Øren f. 03.11.12 fra Osmarka
 • Nils Øveraas f. 05.04.1889 fra Vestnes

Kilde

Eksterne lenker