WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


TrønderData

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
LogoTronderdata.jpg

A/S TrønderData (senere NORDATA) ble registrert i Trondheim handelsregister 4. november 1966.

Protokollen fra den konstituerende generalforsamlingen, som fant sted 24. oktober 1966, forteller at det var de tre bankene:
Bøndernes Bank A/S, Trondheim,
A/S Forretningsbanken/Den Nordenfjeldske Kreditbank, Trondheim
Trondhjems Sparebank
som deltok i stiftelsesmøtet. Møtet vedtok å etablere A/S TrønderData, med hovedkontor i Trondheim og en aksjekapital på 30.000 kroner fordelt på 300 aksjer a 100 kroner. Aksjene ble fordelt med 1/3 på hver av bankene.

Det første styret

Som styre ble valgt

 • banksjef Vilhelm Kierulf fra Bøndernes Bank
 • banksjef Klaus Berg fra Forretningsbanken
 • adm.dir. Ivar Sollie fra Trondhjems Sparebank.

Formålsparagrafen

Dagfinn Langsø

TrønderData hadde denne formålsparagrafen:

«Selskapets formål er kjøp/leie og drift av elektronisk databehandlingsanlegg for aksjonærene og andre, samt ved aksjetegning eller på annen måte å delta i beslektet virksomhet.»

Den første ansettelsen

11. januar 1967 ble konsulent Dagfinn Langsø ansatt som driftsleder (og den første ansatte). Han skulle tiltre 1. april. Langsø kom fra jobben som prosjektleder ved Fellesdata i Oslo da deres første datasystem ble levert av Bull, TrønderData skulle ha samme type datautstyr og systemer som Fellesdata.

Den første datamaskina

Styret besluttet å inngå kontrakt med Bull om kjøp av et anlegg GE 415.

Lokalene

Bygningen på Tunga

TrønderData kom i gang med sine første lokaler hos Felleskjøpet i Trondheim og Eggsentralen i Trondheim. Siden skulle det bli flere lokaler og en delvis omflakkende tilværelse før man bygde nytt hus i tilknytning til Landbrukssenteret på Tunga i september 1982. Den offisielle åpningen fant sted med styreformann Herlaug Trælnes og adm. dir. Per Arne Iversen i spissen. 43 millioner kroner var lagt ned i bygget, som opprinnelig var på fire etasjer. Siden, i 1986/87, ble det investert ytterligere 15 millioner i et tilbygg på fem etasjer.

Ny leder

I 1979 trakk Dagfinn Langsø seg ut av TrønderData og Magne Sunde ble først konstituert som daglig leder, og i juli 1980 tiltrådte Per Arne Iversen som adm. direktør.

Fusjon med Nor-Data

LogoNordata.jpg

14. januar 1983 fusjonerte TrønderData med Nor-Data.

Selve fusjonen ble gjennomført ved at Nor-Data gikk inn i TrønderData. I første omgang ble A/S Midt-Norsk Data valgt som navn på det nye selskapet, men etter kort tid ble dette endret til NORDATA. Det ble også overlatt til styret i det nye selskapet å ansette administrerende direktør, og det ble gitt garantier overfor de ansatte når det gjaldt arbeidsplasser, lønn osv.

Aksjene i det nye selskapet ble fordelt på fire hovedgrupper. Forretningsbanken og Bøndernes Bank fikk 25 prosent, sparebankgruppen - dvs. Trondhjems og Strindens Sparebank, Spareskillingsbanken og Sparebanken Inn-Trøndelag - fikk 25 prosent, Forenedegruppen 25 prosent mens de siste 25 prosentene gikk til landbruk, handel, industri og andre.

Det første styret i NORDATA

 • banksjef Christian Kjølaas, Forretningsbanken (formann)
 • disponent Svein Floer, Trondhjems Jernindustri (nestformann)
 • banksjef Reidar Prøsch
 • adm.dir. Ivar Sollie
 • adm. dir. Gunnar Lindmo
 • adm. dir. Bjørn Langvik
 • avd. dir. Ola R. Lund
 • merkantil dir. Jan H. Knudsen

De ansatte hadde også representanter:

 • avd. sjef Odd M. Berg
 • EDB-konsulent Trygve Kjærvik
 • avd. sjef Trond E. Tagseth

Per Arne Iversen ble ansatt som adm. dir. også i det fusjonerte selskapet.

Ny leder i NORDATA

Thor O. Olsen

NORDATA skiftet ledelse i 1985, ved at dr. ing. Thor O. Olsen ble ansatt som adm. direktør etter Per Arne Iversen. Iversen gikk til en ny stilling i MARINTEK.

Sammenslåing

I april 1988 ble NORDATA slått sammen med Vestdata i Bergen. Navnet på det nye selskapet ble NORDATA • VESTDATA. Hovedkontoret ble lagt til NORDATAs lokaler på Tunga. Thor O. Olsen ble ansatt som adm. direktør.

"Nye" Trønder Data AS

I 2017 tok firmaet Ertsås Data navnet Trønder Data AS.

Kilde

 • NORDATA • VESTDATA 1965-1990. Redaktør: Alf Harald Jørgensen. Tekst: John Inge Vikan.