WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Trøndelag samles til ett rike

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

På møte i Stiklestad 27. april 2016 har fylkestingene i hhv Sør-Trøndelag fylkeskommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune, vedtatt å søke om at Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylker slås sammen til ett fylke med navn Trøndelag. Vedtaket fra de to fylkesting går nå til endelig behandling og vedtak i Stortinget. Det forutsettes at det sammenslåtte fylket skal kunne tre i funksjon fra 1. januar 2018.

Videre har Regjeringen gått inn for å slå sammen de 2 fylkesmannsembedene hhv Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag.

FREDAG 15.01.2016

Statsråd Jan Tore Sanner sendte i dag brev til fylkesmannsembetene i Sør og Nord-Trøndelag. Han ønsker at et nytt felles fylkesmannsembete vil bli lokalisert med oppgaver og stillinger både i Trondheim og Steinkjer.

Embetes hovedsete vil bli i Steinkjer.


Det nye fylket blir Trøndelag, og blir det nest største i Norge.


Kilder

  • Adresseavisen 27. april 2016