WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Torshaug

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Torshaug 1952
Fjellanger Widerøe

Torshaug gård ligger i Trondhjems Bymark i Torshaugveien nordøst for Kyvatnet.Opprinnelig var Torshaugan 3 setre som på 1600-tallet hadde ligget under Kystad, og senere under Munkvoll og Stavne.I 1661 tilhørte plassen rådmann Erik E. Blix. Plassen ble i 1746 samlet til en seter som ble brukt av kjøpmann Andreas Cramer.

Eiendommen ble i 1835 overtatt av farger Lars Eggen. I 1880-årene tilhørte stedet bokbinder I.F.Paasche, og senere familien Swenson. Familien Mærk hadde lenge drevet stedet og Anders Mærk overtok i 1903 arvefestet. Gården omfattet da 200 dekar. Kuholdet ble avviklet i 1973 og driveren Knut Mærk har senere drevet med hestehold og utviklet stedet til ridesenter.

I 2014 er det femte generasjon Mærk som eier Torshaug gård. Anders Mærk (f.1956) overtok etter sin far Knut Mikkel (1931 – 2007) i 2007 og driften i dag består av grasproduksjon (hestefôr) og utleie av stallplass og beite til hester.

Torshaug flyfoto
Torshaug 2009
Foto: Jan Habberstad
Torshaug 2009
Foto: Jan Habberstad
Torshaug
Foto: Jan Habberstad

Mot Thorshaug. Foto: Jan Habberstad

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon

Eksterne lenker