WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.


WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.

Tomset

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Kart over Tomset
Tomset gnr. 86/1, nordvest for Kastbrekkåsen, sørøst for Risvollan. Navnet kommer muligens av et bekkenavn som har med tom å gjøre og som indikerer at bekken ofte tørket ut.

Tomset var opprinnelig kirkegods, men ble senere lagt inn under staten. I senere tid ble gården utlagt til sjefsgård under 9. batteri. Vedkommende sjef ble betraktet som statens leilending. Først i 1854 ble gården av staten ved offentlig auksjon solgt til en privatmann.

Oppsitterne skifter, men eierforholdet er det samme helt til 1790, dog med den forandring at gården blir utlagt til dragongård eller dragonkvarter.

I 1701 blir gården bygslet av Anders Eriksen og i 1719 utsteder Thomas von Westen som lektor ved Trondheim katedralskole bygselseddel til apoteker Stroch, som også i 1723 sies å være leilending. I 1778 var Torkild Torrisønn leilending, og i 1790 major Paul Jørgen Beichmann, død 1824 i Holmestrand.

Fra 1790 var gården militær sjefsgård og ble delvis bebodd av offiserer. Gården ble solgt til selveie i 1854, og ble i 1908 overtatt av Julius L. Roll. I 1801 er ritmester Jens Eilert Beichmann, bror av foran nevnte, bygsler av gården og han innehar bygselen i 1819 under tittelen oberstløytnant.

I 1854 kjøper Erik Berntsen Stendal gården Tomset. Denne overdro i 1868 eiendommen til sin svigersønn Iver Greisen Gjervan.

I 1899 er Johan Wilmann og Paul Stene eiere. Agronom Roar S. Klingenberg fra samme år 1899 og Julius L. Roll fra 1908.

Fra 1909 er det Karl Julius Killingberg (17.11.1866 i Leksvik-08.05.1956 i Trondheim) som overtar gården. Han ble i 1892 gift med Maren Anette Dahl (1.3.1869 i Leksvik- 18.12.1946). Barn Georg Ludvig Killingberg (29.4.1896-25.03.1963), Petter Einar Killingberg (5.4.1898-21.02.1972), Julia Mette Killingberg (9.2.1900-), Karl Oskar Killingberg (26.10.1903- 21.05.1982), Ole Ingvar Killingberg (30.07.1906-01.12.1939), Klara Ovedie Killingberg().

I 2011 er det Per Killingberg som eier 1/2- del av Tomset. Etter hans død i 2012 foreligger et testamente.


Til gården hørte husmannsplassen Tomsettrøa - husmannsplass.

En minnestøtte over Johan Moan er reist like ved gården

Tomset gård. Foto: Jan Habberstad

Gården Tomset i 2008


Se også

Kilde

  • 1. Trondheim byleksikon
  • 2. Strinda bygdebok 1. bind