WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Tjenerhjelp og løsgjengere

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Det var alminnelig at gårdbrukerne i Strinda holdt så lite fast tjenerskap som mulig på gårdene sine. De leide heller dagarbeidere i onnetidene. Dagarbeiderne på sin side var fleksible og deltok i andre perioder av året i annet arbeid på kysten, eller drev handel. De omflakkende arbeidstakerne ble kalt løsgjengere og var en torn i øyet på øvrigheten. I 1817 fikk fogden i oppdrag å sette opp navnelister over ledige menn og kvinner, og så skulle de på kirkebakken bli utbudt til stedlig tjeneste.


Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 3. bind.


Interne lenker