WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tiller Nordre

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tiller Nordre 1952
Nordtiller 2018. Foto: Jan Habberstad
Nordre Tiller i 2018. Foto: Jan Habberstad
Nordtiller i 2018. Foto: Jan Habberstad

Nordre Tiller , gnr 60 i Tiller, Tillerbruveien 140/142.

Nord-gården i Tiller har vært den største av Tillergårdene. Tidligere, før det store leirskredet i 1816 lå tunet på gården omtrent 60 meter lenger mot sør. Men da raset hadde tatt med seg våningshuset og mye jord, måtte bebyggelsen flyttes. Ved det store raset omkom gårdbrukeren Lars Fredriksen Nordtiller (1764-1816).

Heimdal historielag forteller:

På Tiller nordre når vi igjen i morenegrusen, som herfra strakte seg i en rygg over Bystuen/Flotten og videre sørover mot Nordsetfossen. Som vi ser, var det åpnet grustak her og; innerst i grustaket står det tidstypiske transportbåndet, til å skille ut større stein i grusen. I tillegg legger en merke til at det ble skåret materialer på gården, på ei sag under åpen himmel nede i venstre hjørne. Nyskåret plank ligger i pene stabler ute ved gårdsveien. Hos Jensine og Lars Nordtiller sto det til dels gamle hus rundt tunet; hovedlåna var bygd etter 1816, etter at den gamle var gått med i raset - og bonden med den. Gården ble flyttet vekk fra raskanten, der fjøset mot vest skrev seg fra 1896, mens låven på sørsida var nybygd nå i 1952. På gården fantes nå i de tidlige etterkrigsårene moderne hjelpemidler som traktor, slåmaskin og sjølbinder, men ser vi nøye etter på bildet, oppdager vi også en hest nord for husene og gammel hesteredskap på tunet. Det var ikke gjort over natta å tilpasse seg ei ny tid.

Nord-Tiller var lensmannsgård i gårdens tidlige historie.

I 1793 kom ny slekt til gården da Lars Fredriksen Uglen kom fra Klæbu, kjøpte gården med de tre husmannsplassene Brauta, Trøen og Kveitabakken. Han var gift med Berit Andersdatter Ogstad fra Jesmo. De fikk 9 barn, og den yngste, Lars Larsen Nordtiller (1816-1885) ble den nye brukeren. I 1840 ble han gift med Jertru Jonsdatter Randli (1819-1910). De fikk 8 barn.

Fra 1927 ble det Lars Olaf Nordtiller (21.11.1898 - 4.5.1989), (sønn av Gjertu Larsdatter og Karl Teigås) som overtok gården. Han ble i 1928 gift med Jensine Sørdal (4.2.1900 - 31.5.1986) fra Frøya. Barn: 1. Gudrun f. 1925, hun gift med Torbjørn Hegstad fra Leinstrand. 2. Else f. 1928, hun gift med Ole Tillerbakk. 3. Lars Larsen Nordtiller f. 1932, overtok gården. 4. Gjermund f. 1936, han gift med Brit Opsal, Trondheim. 5. Torbjørn Nordtiller f. 1942, han gift med Audhild Trøan fra Strinda.

Lars Larsen Nordtiller f. 1932 ble gift med Ingrid Kvernø f. 1937 fra Frøya. de overtok gården i 1971.

Gårdsbeskrivelsen finnes fra side 594 i bygdeboka.

Kilder

  • Tiller bygd- og by. Henry Kristian Jensås 1980
  • Kåre Hugås. Lars Fredrichsen Nordtiller og hans bestefar. Artikkel i årsskrift 2004 Tiller historielag