WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tiller Idrettslag

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Tiller IL.JPG

Tiller Idrettslag ble stiftet som Tiller Skilag 15. januar 1916 i Sommerstua på gården «Bystuen».

Idrettslaget holder til i Tiller.

Stiftensen av laget

Blant dem som var med på å stifte laget var: John O. Tiller, Valdemar Grinde, Georg Grinde, Johan Rønning, Johan Tillereggen sr, Ole I. Skjetne, Ole Tillerli, Erling Solem, Martin Skjetneli, Ole E. Tiller, Martin Røstum, Martin Rosten, Ivar Skjetne og Lars Nordtiller sr.

Lagets første formann

John Olaussen Tiller.png
 • John Olaussen Tiller.

John Olaussen Tiller ble formann som 20-åring, og var øverste leder i det Tiller Skilag ble til Tiller Idrettslag. Politimannen John O. Tiller døde i 1922, kun 26 år gammel, etter en alvorlig smittsom sykdom.[1]

Ski-idrett

Det var i første rekke ski-idretten man samlet seg om, og den første aktiviteten på dette området ga seg utslag i at man arrangerte skirenn rundt om på gårdene på bygda. Ski-idrett var således eneste idrettsgren på lagets program de første årene.

Navneskifte

27. oktober 1918 ble det bestemt at Tiller Skilag fra nå av skulle hete Tiller Idrettslag.

Nedleggelse

Tiller Idrettslag la ned sin virksomhet I 1930-årene. I 1933 ble så laget strøket av listene i Norges Idrettsforbund.

Stftelsen av nytt idrettslag

17. juni 1945 samlet 20 ungdommer seg på Flotten nedlagte skole for å drøfte oppstart av idrettslag i Tillergrenda.

Her ble det valgt et interimsstyre bestående av:

 • Asbjørn Nordseth, formann
 • Lars A. Tiller, nestformann
 • Birger Tillerbakk, kasserer
 • Johan Tillereggen jr., sekretær
 • Kåre Mortensen, styremedlem

Interimsstyret ble pålagt å utarbeide forslag til lover for laget. Idrettslagets navn ble ikke tatt opp til seriøs behandling da en ville undersøke navnespørsmålet nærmere. Årskontigenten for herrer ble bestemt til kr 2,-, mens kvinner og barn skulle betale kr 1,-.

Navn på laget

5. juli 1945 ble det holdt møte på Flotten. 25 medlemmer var til stede. Her ble idrettslagets navn vedtatt å bli Tiller Idrettslag. Dermed var sammenhengen bakover i historien opprettet.

Klubbens formål

Tiller IL vil samle ungdommen i Tiller til idrett og sport av forskjellig slag. Om sommeren: friidrett som springing, hopping, diskos, spyd og kulestøt, fotball og håndball. Om vinteren skisport: langrenn, hopping, stafett og ellers det som styret finner tjenlig. [2].

Kjøp av gamle Flotten skole

Flotten 2018. Foto: Jan Habberstad

I et møte 10. april 1949 mellom skolekretsen og idrettslaget går de sammen om å kjøpe Flotten skole til en sum av kr 8.500,-. Skalen skulle brukes til forsamlingslokale.

De første æresmedlemmer

Under jubileumsfesten 11. februar 1956 ble disse utnevnt til æresmedlemmer:

 • Diplom og medalje
  • Lars Nordtiller
  • Sivert Tiller
 • Diplom
  • Laura Tillerflaten
  • Klara Tiller
  • Ella Tiller Hansen
  • Else Tillerbakk
  • Gudrun Nordtiller
  • Anne Tillereggen
  • Anna Mortensen
  • Margit Storseth

Grendalaget

Fra å være et idrettslag med 25-30 medlemmer i 1945, var antallet vokst til 55 medlemmer allerede i 1947. Utover fra 1960 til 1970 økte medlemstallet til ca 120-130 personer. I hele denne perioden fra 1945 til 1970 må en vel kunne si at Tiller IL var et typisk grendalag. Dugnadsånden var litt av en bærebjelke i lagets drift. Det var ikke bare konkurranseidrett en var opptatt av. Mye skjedde også på det sosiale plan. Idrettslaget var på mer enn en måte selve kulturbæreren i Tillergrenda. Her ble arrangert underholdningskvelder både for unge og gamle. Idrettslaget drev med bokutlån. De sto for juletrefester, basarer og vanlige fester med kulturelle innslag.

Tiller IL i 2015 [3]

 • har i overkant av 1000 medlemmer
 • avdelinger innen fotball, håndball, ski, ishockey, idrettsskole, skyting og trim
 • fotball har flest aktive utøvere med sine ca. 550

Referanser

 1. "Tiller, bygd - og by" av Henry Kristian Jensås (utgiver Trondheim kommune, 1980).
 2. §1 i lagets vedtekter
 3. Marius L. Larsen

Se også

Kilde

Eksterne lenker