WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Throndhjems Skiløperforening

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Throndhjems Skiløperforening ble starte 23. august 1877 med 7 medlemmer, og hadde to brødre, Axel og Hilmar Olsen som stiftere. Medlemmene betalte 40 øre hver måned til anskaffelse av premier til foreningens renn.

Skiløperforeningens første formann var Edv. Eriksen, og formålet var å arrangere både premieskirenn i hopp og langrenn samt fellesturer. Det var også viktig å kalle sammen til festlige sammenkomster slik at det kameratslige samværet ble tatt vare.

På det meste var Throndhjems Skiløperforenings medlemstall 76 i 1880/81. Så begynte medlemstallet å gå nedover. Årsaken var splittelser blant medlemmene. Noen meldte seg ut, og de stiftet Trondhjems Skiklub. Styret i Skiløperforeningen mente at det ikke var behov for to skiklubber i Trondheim, og det kom derfor forslag om å legge ned Skiløperforeningen, som ble fusjonert inn i Trondhjems Skiklubb. Men fra stiftelsen i 1877 og følgende ti-år, arrangerte de flere renn og turer. De tok valgspråket Mot, Snarrådighet og Kraft.

Det første møte og renn

Skiløperforeningens aller første møte var antagelig det som ble holdt hjemme hos formannen, Edv. Eriksen 15. mai 1879. Det ble skrevet referat fra dette møtet.

Det første premierennet ble holdt på gården Solberg på Leinstrand 3. februar 1878. Det deltok 9 voksne og 4 gutter. Det var innkjøpt premier for 39 kroner. Medlemstallet var nå steget til 13.

19. januar året etter ble det andre rennet arrangert i Lorentzen-bakken ved Stavne. Da var det 27 voksne som deltok. Til dette rennet hadde Henrich Spørck skaffet et sølvbeger med en verdi av 24 kroner, og som ble satt opp som Kongepremie som var den gjeveste premien i rennet. Den var det Adolf Hojem som vant. Det er litt rart at denne premien fikk betegnelsen kongepremie etter som man ikke har funnet noe belegg for at kongen, den gang Oscar Il var avsender eller hadde noe med dette å gjøre.

23. februar samme år ble det arrangert et gutterenn i Arildsløkken på Ilevollen. Arildsløkken var et landsted mellom Ilevollen, Osloveien og Arilds gate og lå på grensen mellom byen og Trondhjems Bymark. 23 deltok og premieutdelingen ble foretatt i Turnhallen. To av byens mest fremtredende menn, dr. Egede Nissen og stadshauptmann Ryjord foretok utdelingen, og premien var det Skytterlaget som hadde gitt. Den hadde en verdi av 20 kroner.

Litteratur

Kilde

  • Gaute Myhre. Gråkallrennet. Årbok for Byåsen Historielag 2106