WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Throndhjems Stiftsavis

Fra WikiStrinda
(Omdirigert fra Throndhjems-Posten)
Hopp til navigering Hopp til søk
Throndhjems Stiftsavis 1883

Throndhjems Stiftsavis' forløper, Throndhjems-Posten, var en av de mange avisene som vokste fram i Trondheim etter 1850. Avisen ble grunnlagt av boktrykker Georg Emil Petersen. Han var nært knyttet til Trondhjems Håndverkerforening, og dette kom til å prege avisen. Håndverkerne var i sterk opposisjon til embetsmennene og byens ledende krets, grosserer­ne i Kjøpmannsgata. Den sistnevnte gruppen hadde lenge den politiske makten i Trondheim, men var nå på vikende front.

Petersens avis ble et talerør for opposisjonen og fyrte av den ene bredsiden etter den andre mot embetsmennene. Throndhjems-Posten var derfor naturlig nok ikke særlig populær hos disse, og det ble satt i gang mottiltak. Avisen fikk en knekk da den ble truet med rettssak fordi den tok inn annonser og dermed utfordret Adresseavisens annonseprivilegium. Dette førte til at Petersen i 1859 inngikk et forlik, hvor Throndhjems-Posten fikk lov til å ta inn annonser mot en avgift til eieren av Adresseavisens privilegium, Realskolen, på 1 spesidaler per nummer. Forliket gjorde at avisen ble en økonomisk suksess, men den journalistiske frihet ble en periode svært innskrenket. Avisens tidligere opposisjonelle linje var nå en saga blott, og det ble skrevet at den var temmet «til Pudel».

I 1862 endret den navnet til Throndhjems Stiftsavis, og ved valget samme år fulgte den Adresseavisens konservative linje. Det ble sagt at den var under Adresseavisens strengeste tukt. Valget fikk imidlertid ikke det utfallet Adresseavisen hadde ønsket, og Stiftsavisen forsøkte igjen å løsne båndene til byens store avis og utviklet seg på nytt i opposisjonell retning. Dette gjorde at den møtte motstand fra konservativt hold.

Avisen fikk etter hvert store økonomiske vansker, og i 1883 ble den oppslukt av Dagsposten. I den forbindelse sto det en bitter artikkel i siste nummer. Redaktøren legger skylden for at avisen gikk inn på byråkratiet, som omtales som et redskap for «Pengemagtens og Embedsmagtens Kamp for sine traditionelle, absoluttiske Dogmer».

Fakta
Throndhjems-Posten: første nr. 13.1.1858, første red. Georg Emil Petersen, siste nr. 29.12.1861.
Skiftet navn til Throndhjems Stiftsavis, første nr. 1.1.1862, siste nr. 14.3.1883.


Kilde

  • Norsk presses historie 1660-2010. Norske aviser fra A til Å