WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Thorvald Strøm

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Thorvald Strøm

Thorvald Strøm (16.11.1858 på Kongsvinger - 14.3.1942 i Oslo) var sønn av foged, senere borgermester i Trondheim Sivert Christensen Strøm og l. hustru Ibertine Margrethe Christiane Riis. Ingeniør, bror av stiftamtmann

Boye Christian Riis Strøm og professor Hagbarth Strøm. Gift 1) i Kristiania 2.10. 1890 med Milla Pauline Holmboe, f. i Tromsø 4.7.1867, d. i Kristiania 2.11 1898, datter av grosserer og konsul Hans Conrad Holmbue og Jakobine Henrikke Harris ; gift 2) i Kristiania 30.11.1902 med Borghild Brodtkorb, f. der 9.4. 1882, datter av overingeniør Anton Kristian Mathæus Brodtkorb og Ida Wilhelmine (Mina) Werring, ekteskapet opløst og hun gift 2. gang 24.9.1911 med direktør Sigurd Kloumann; gift 3) i Kristiania 1.2. 1915 med Lucic Agnes (Mosse) Willumsen, f. der 30.8. 1882, datter av grosserer og konsul Oscar Willumsen og Anna Marie Abelsted .

Thorvald Strøm ble uteksaminert fra Trondhjems tekniske læreanstalt på den kjemiske linje i 1876 og på den mekanisk-tekniske linje i 1871. I årene 1877- 79 var han ansatt ved anlegget av Merakerbanen, han studerte så videre ved de tekniske høiskoler i München 1879-80 og i Dresden 1881-82.

I 1882 opnådde Thorvald Strøm i Paris - efter adskillige vanskeligheter, sier han - ansettelse ved Panamakanal-selskapet under Ferdinand de Lesseps ledelse. Han kom til å arbeide i Panama i 7 år, først som ingeniør i selskapet, senere som entreprenør og leder av til dels betydelige kontraktarbeider. Disse årene regnet han siden for de interessanteste og lærerikeste i sitt liv. "Her var Spænding, liv og - død, for de fleste", sier han ; det var få som i likhet med ham kunde dra velbeholdne tilbake til sitt hjemland, da kanalselskapet brøt sammen i 1889.

1890-1905 var Strøm entreprenør i Norge i firmaet Stram & Horneman. (Kristian Hersleb Horneman). Disse to ingeniører bygget jernbaneparsellen Moelven -Lillehammer på Hamar- Sel-banen 1892- 94, Gravehalstunnelen på Bergensbanen 1895- 1905, Grimstad- Frolandbanen 1903-06, samt damanlegget ved Kykkelsrud i Glomma 1900 og Svanfossdammen i Vorma 1909- 10.

Strøms og Hornemans store innsats var byggingen av Gravehalstunnelen. I 1895 var en 5311 meter lang jernhanetunnel en vanskelig og kjempemessig opgave, (dengang det største tunnelanlegg nord for Alpene. Gravehalsttunnelen var da også den busemann som Bergensbanens motstandere i begynnelsen av nittiårene brukte for å skremme Stortinget og Regjeringen fra å fremme det endelige vedtaket om banen. Folk skrek op om at den både teknisk og økononomisk var ugjennemførlig: men Stortinget vedtok planen tross alle betenkeligheter. I kamp mot store og til dels uforutsette vanskeligheter blev arbeidet lykkelig gjennemført både teknisk og økonomisk.

I 1905 blev Thorvald Strøm direktør for Riksforsikringsanstalten, det senere Rikstrygdeverket, en stilling han innehadde til 1929, da han gikk av efter opnådd aldersgrense. Ridder av St. Olav.

Kilde

  • 1. Bjarne Bassøe. Norsk biografisk leksikon XV 148
  • 2. O. Alstad. Trondhjemteknikernes matrikkel 1870-1915

Se også

Eksterne lenker