WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Thor Skrindo

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Thor Skrindo

Thor Skrindo (født 31. januar 1910 i Ål, Hallingdal, død 16. oktober 1992)

Ekspedisjonssjef, Oslo, sønn av bonde Nils Hagene og Ragnhild Hagen. Gift 1951 Lilla Eva Marion Gander, f. 21. febr. 1930, dtr. av Frantz Adolf G. og Edel Gulovna Skauby.

St. 1931, cand. oecon. 1934. Sekr. Insp. for arbeidsformidling og arb.-ledighetskassene 1935, sekr. leg. i Stockholm 1943, Forsyningsdept. London 1944, kontorsjef Arb.direkt. 1945, sosialattaché amb. i Wash. 1948, underdir. Arb.direkt. 1952, kst. arbeidsdir. 1955, fylkesmann Sør-Trøndelag 1959, eksp.sjef Kommunaldept., distr. plan-avd. 1963, Miljøverndept. Planavd. siden 1972.

Art. i fagtidsskr. ang. økon. spørsmål og sysselsettingsspørsmål.

Medl. Nasjonalbudsjettutv. 1947-58 og siden 1963, form. Bransjerådet for skotøy- og lær-vareind. 1951-55, medl. Statens tiltaksråd 1946 -53, form. der 1954-68, styremedl. Distr. utbyggingsfond siden 1961. Medl. kom. for utredn. av reduksjon av arbeidstiden 1954, medl. for-handl.deleg. om felles nord. arbeidsmarked 1954, ILO (Genève) om bygg og anlegg 1953, om handel og tolltariffer London 1946. Medl. Norsk inst. for by- og regionforskn. siden 1963, Veiplankom. siden 1964, Kom. til utredn. av planl.- og buds j etter ingsorg. i staten siden 1967.

Han var fylkesmann i Sør-Trøndelag 1959 - 1963.


Fylkesmenn i Sør-Trøndelag

Omfatter også stiftamtmenn i Trondhjems stiftamt (1662-1918),
amtmenn i Trondhjems amt (1687-1804)
og amtmenn i Søndre Trondhjems amt (1804-1918
).

Claus von Ahlefeldt - Ove Bjelke - Joachim Frederik Vind - Hans Kaas - Iver von Ahnen - Christian Reitzer - Jacob Benzon - Ulrik Christian von Nissen - Christian de Stockfleth d.y. - Frederik Rantzau - Diderik Otto von Granbow - Georg Christian Oeder - Johan Vibe von der Osten - Wilhelm Frimann Koren - Thorkel Jonsen Fjeldstad - Gebhard Moltke - Frederik Adeler - Erik Must Angell - Hilmar Krohg -Frederik Christopher Trampe - Fredrik Riis - Karelius August Arntzen - Carl Fredrik Motzfeldt - Lars Otto Roll Grundt - Harald Bothner - Odd Sverressøn Klingenberg - Johan Cappelen - Ivar Skjånes - Thor Skrindo - Nils Lysø - Einar Moxnes - Reidar Due - Roald Eriksen - Aage Rundberget - Kåre Gjønnes - Jørn Aksel Krog - Brit Skjelbred - Frank Jenssen


Kilde

  • Bjørn Steenstrup: Hvem er Hvem? 1973