WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Thoning Owesen

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Thonning Owesen

Johan Widerøe Thoning Owesen (født 27. mars 1804 i Dublin, død 1. mars 1881 på Leira gods) var godseier og en av landets største legatstiftere. Etter hans død, og da deler av hans formue var fordelt, ble det blant annet opprettet et grunnfond for et blindeinstitutt i Trondheim. Dalen blindeskole kan nok takke denne donasjonen i Thoning Owesens legat for sin tilblivelse.

Thoning Owesen hadde et egenartet livsløp. Hans far, Otto Fridrich Owesen, kom som ung til Trondheim fra Flensburg. Her ble han kompanjong med trelasthandler Johan Widerøe Thoning i hans firma. Owesen reiste i den forbindelse ofte til Irland, og traff der sin fremtidige kone. Hun døde tidlig, og sønnen Thoning ble hentet tilbake til Irland. Faren døde noen år senere, og etterlot gutten en stor arv.


Thoning Owesens gravstotte
Foto: Jan Habberstad

Thoning Owesen fikk sin utdannelse i Londonderry. Som tenåring var han på besøk i Trondheim, og trivdes så godt at han slo seg ned her for godt. Han lærte å snakke norsk, men aldri uten aksent.

I 1826 ble godset på Leira til salgs. Owesen kjøpte hovedbruket med 28 husmannsplasser, flere sager, kverner, laksefiske, gårder i Tiller, Selbu og Tydal og skog i Selbu. Han drev Leira som en foregangsmann i jordbruket.

Owesen var også med i det offentlige liv; i Strinda herredsstyre, i styret i Strindens Sparebank og medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

Han forble ungkar og levde et tilbaketrukket liv i hjemmet på Leira, men gjestfri var han. I det hele tatt var han et sjeldent, nobelt menneske, god og omsorgsfull overfor sine tjenere og meget vel ansett av alle i Trondheim. 100 vogner fulgte kisten ved gravferden fra Leira til Domkirkegården. 15 år før han døde gjennomgikk Owesen en religiøs krise som fullstendig forandret hans livsoppfatning. Han tenkte mye på hvordan formuen skulle fordeles, med slektninger i Flensburg og Irland, og dette kostet ham mange søvnløse netter.

Se også

Kilde

  • adresseavisen.no

Lenker

Om Thoning Owesen og hans stiftelser - fra "Legater og stiftelser i Strinda"