WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Thomas Angells Hus

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Thomas Angells Hus.Tegning av Gerhard Schøning 1773
Thomas Angells Hus mellom 1860 og 1870.
Thomas Angells Hus mellom 1860 og 1870.
Thomas Angells Hus mot vest.
Thomas Angells Hus. Foto: Jan Habberstad 2013
Thomas Angells Hus sin utvidelse mot Kjøpmannsgata.
Thomas Angells Hus, Bispegata 4, ble oppført etter at Thomas Angell var død 19. september 1767. Nord for Domkirken langs nåværende Bispegata eide Thomas Angell en grunnstrekning som beboddes av 5 oppsittere. Hans testamente fastsatte at det skulle bygges en bygning "af anseelse" som skulle inneholde 16 «kamre» for de 16 personer av begge kjønn, som ifølge codicillen skulle inntas som lemmr. det var på det gamle Dominikanerklosteret og peterskirkens grunn at bygningen skulle stå.

Man begynte å arbeide med saken i mars 1768. Foruten de grunnstykker som testator hadde eid. ble det nødvendig å erverve noe mer. Det gjaldt en hjørnegrunn ved Broveita «næst ved Rami plads» som var tenkt som urtehave for lemmene.

Bygningen ble etter en tid besluttet oppført av mursten og oppdraget ble gitt til murmester og gibser Johan Christian Neumann. Kontrakt ble sluttet 13. mars 1770

Thomas Angells Hus var ferdig og overlevert 24.september 1772. Internatet gikk allerede fra den eldste tid under navnet «Klosteret».

Bygningen ble underkastet en hovedreparasjon i 1835 etter en brann. Arbeidet ble ledet av arkitekt Ole Peter Høegh (1806-1852). Sidebygningen mot vest var blitt utvidet.

Ved Kgl. res. av 25.7.1865 ble det opprettet 8-12 plasser, og bygningene ble utvidet mot St. Jørgensveita og Broveita. Arbeidet ble overdratt til byggmester F. Meinhardt.

Thomas Angells Hus ble ombygget i årene 1902-1904. Det ble gjort innkjøp av eiendommene Bruveita 1, 3, 5 og 7, samt Kjøpmannsgata 2 og Bispegata 2. Arkitekt var Axel Guldahl senior. Husets arkitektur ble nå berlinerbarokk. Ved ombyggingen kom 20 nye bekvemmeligheter til.

Ledige plasser i internatene ble ikke besatt under 2. verdenskrig. Etter at okkupantene hadde lagt beslag på sentralsykehuset, ble Thomas Angells Hus tatt i bruk av sykehusets medisinske avdeling. Damene ble evakuert. det ble inngått kontrakt med kommunen 9/2 1943 om leie av huset, og det ble overtatt 1572 samme år. Tilbakeflyttingen skjedde i september 1945.

Kilde

  • 1. Gunnar Nissen. Thomas Angells Stiftelser 1767-1967
  • 2. Ingrid Pedersen. Trondhjemske arkitektperler. Nytrykk 2002.

Se også