WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Theodor Borchgrevink

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Theodor Borchgrevink

Sivilingeniør Theodor Borchgrevink (6.3.1923 i New York- 2.12.2015), sønn av sivilingeniør Henrik Christian Borchgrevink (1892-1959) og Bera Rørholt (1891-).

Gift 1949 med Gerd Amundsen (16.10.1926 i Trondheim - 5.2.2008 i Bærum), datter av agent Carl P. Amundsen. Barn :

  • Henrik Christian Borchgrevink (7.1.1953-),
  • Carl Peter Borchgrevink (2.8.1954-),
  • Gerd Margrethe Borchgrevink (5.6.1960-),
  • Theodor Borchgrevink (2.5.1962-).

Theodor Borchgrevink ble utdannet bygningsingeniør ved NTH 1948. Ans. Entreprenør H. C. Borchgrevink 1948- 49, rådg. ing. A. L . Høyer 1949- 50, Consulting Engineers Ammann & Whitney 1950- 58, fra 1958 Chief Engineer Frouge Construction Co. Inc., Bridgeport, Conn. USA. I New York 1962. Sjefingeniør Vegdirektoratet, Djupedalskontoret 1963-.

Krigsmedaljen. Deltok i Det Norske Flyvåpen 1944. Kompani Linge 1945.

Nekrolog i Aftenposten 1.1.2016:

Theodor Borchgrevink sovnet inn på Ullevål sykehus 2. desember, 92 år gammel. Hele verden var hans arena, både arbeidsmessig og privat.

Theodor var født i New York, der hans far jobbet som entreprenør. Syv år gammel flyttet han og familien tilbake til Jar i Bærum. Under krigen dro han til England, der han meldte seg til tjeneste hos Kompani Linge. Etter krigen utdannet han seg til sivilingeniør ved NTH i Trondheim.

Theodor flyttet i 1950 til USA med Gerd, som han traff under studietiden i Trondheim. Han jobbet med motorveier i en rekke amerikanske delstater. I 1963 vendte ekteparet hjem til Norge. Vegdirektoratet trengte hans kompetanse til å lede arbeidet med motorveiene som skulle bygges rundt Oslo, og han ledet motorveikontoret for Oslo-området. Fra 1967 til 1982 var han driftsdirektør i Statens vegvesen.

Theodor Borchgrevink var en meget dyktig ingeniør, og hans store interesse var de faglige utfordringene. Derfor sluttet han etter eget ønske som driftsdirektør for å kunne arbeide med veifaget. Han hadde i mange år interessert seg for de veifaglige utfordringene i en del østafrikanske land. Han var en viktig pådriver for at det kom i stand et samarbeid mellom Botswana og Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Fra 1984 til 1992 var han engasjert som Norad-ekspert med blant annet veiprosjekter i Madagaskar, Botswana, Kenya og Tanzania. Theodor ble i Vegdirektoratet resten av sin yrkesaktive karrière. Etter at han gikk av med pensjon, fortsatte han som konsulent til han var nærmere 80 år.

Theodor tilbrakte de siste årene vintermånedene i Thailand. Under oppholdet denne vinteren ble han rammet av hjerneslag og fløyet hjem til Norge. Vi minnes Theodor Borchgrevink med stor takknemlighet for hans store samfunnsinnsats. Vi er takknemlige for at han viet så stor del av sitt yrkesaktive liv til arbeid i Statens vegvesen. Vår medfølelse går til hans barn med familier, Henrik, Carl, Gerd og Teddy, som har mistet en kjær far, svigerfar og bestefar.

Kilder

  • Studentene fra 1941
  • Gravminner i Norge
  • Trondheimsbasen 2017
  • Wikipedia