WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Tekniske etater og utbygging

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk

Teknisk etat i Strinda kommune ble opprettet i 1913 og kommunens første herredsingeniør Hallfred Høyem ble ansatt dette år. Herredsingeniør Ingvald Ystgaard ble ansatt i 1920 og trakk seg av helsemessige årsaker i 1945.

I slutten av 1945 ble bygningsvesnet skilt ut fra herredsingeniørens arbeidsoppgaver. Herredsingeniørens oppgaver bestod av en avdeling for veger og gater, og en avdeling for vannverk og kloakk. En avdelingsingeniør stod i spissen for hver av disse. Brannvesenet i Strinda fikk senere en egen samarbeidsavtale med Trondheim kommune. Olav Nesheim var herredsingeniør fra 1946-1949. Johan Widerøe var herredsingeniør fra 1949-1963.

Bygningssjefens oppgaver ble delt inn i 3 områder; Oppmålingsavdelingen, Bygningsavdelingen og Bolig/reguleringsavdelingen. Bygningssjef i Strinda var Rolf Georg Braun 1946-1958 og Arnulf Elsaas 1959-1963.Arkitekt Trygve Sigholt fikk ansvar for oversiktsplanleggingen i kommunen.

Det ble laget et kart som viser utbyggingsmønsteret i kommunen fra 1945 til 1964, se eksempel[1]. Flere entreprenørselskaper fikk anledning til å søke om lån i Husbanken under forutsetning av at kommunen fikk disponere leilighetene. A/S Jernbeton, Byggteknikk AS og Fundament AS utførte mange prosjekter etter denne ordning.Etter hvert ble det også lempet på byggeløyveordningen og kjede/rekkehus kom i gang ved Dalen Hageby, Frydenberg og Rogner.

Trondheim kommune bygde 60 gjennomgangsleiligheter på Sluppen, og byggingen av de 6 første høyhusene i Valentinlyst Borettslag kom i gang i 1963.

I 1958 besluttet kommunestyret å engasjere rasjonaliseringsfirmaet Asbjørn Habberstad AS til å gjennomgå administrasjonsoppgavene ved Strinda kommunes administrasjonsbygg. Dette resulterte i at kommunestyret 12.2.1959 besluttet å ansette teknisk rådmann og egen planleggingsavdeling underlagt teknisk rådmann. Som teknisk rådmann ble ansatt Johan Eggen og som plansjef Trygve Hungnes.

Kilde

  • 1. Strinda bygdebok 4. bind. Og bygda ble by.


Interne lenker