WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tekniske Konsulenters Forening - TKF

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Tekniske Konsulenters Forening- TKF, ble stiftet i Oslo 9. oktober 1919.

En gruppe ingeniører i Oslo (Christiania), initiativet til å danne en landsomfattende Tekniske Konsulenters Forening, TKF. (Eger, Kinck, Nissen, von Krogh, Kuløy med flere). Foreningen var planlagt stiftet i Trondheim i mai 1919. Men først 9 oktober 1919 ble stiftelsesmøtet holdt, da i Christiania. Den første invotering av 20 medlemmer kunne finne sted. Bare firmaeiere kunne bli medlemmer. Det var ingen selvstendig gruppe her i Trondheim.

Høykonjunkturen under og de første årene etter verdenskrigen, 1914-18, ble avløst av magre år som kulminerte med det verdensomspennende økonomiske krakk i 1929. Det ble i en årrekke magre tider i Norge. Allikevel var det noen modige menn, også her i Trondheim, som etablerte konsulentvirksomhet både i elektro, bygg og VVS-bransjen i årene mellom 1920 og 1930. (T.C. Wangsom, Edvard Harboe og Gunnar Paulsen)

De slet hardt på grunn av gjeldsskrekk og investeringsvegring som medførte liten byggevirksomhet. Samtlige måtte spe på med ekstrainntekter fra undervisningsjobber og andre aktiviteter. I siste halvdel av 30-årene begynte de økonomiske forhold å bedre seg. Byggevirksomheten og andre aktiviteter var etter hvert kommet i god gjenge, da andre verdenskrig brøt ut i september 1939. Norge ble angrepet av tyske styrker 9 april 1940, og krigen medførte total ødeleggelse av mange norske byer og hele Finnmark fylke.

Da tyskerne endelig kapitulerte i mai 1945 etterlot de seg enorme behov for gjenoppbygging og reparasjon av skader. Nesten alle sivile prosjekt hadde ligget i dvale under krigen, og oppgavene hadde samlet seg opp. Dette første til et stort marked for teknisk planlegging. Det var altfor få etablerte tekniske konsulenter i tillegg til de allerede etablerte. Behovet for en lokal gruppe av TKF ble påtrengende.

Trøndelag gruppe av TKF ble opprettet i 1952. Gruppen omfattet da 8 firmaer med 9 eiere som personlige medlemmer. I 1957 ble TKF endret til Rådgivende Ingeniørers Forening-RIF. Omtrent samtidig ble også reglene for medlemskap endret, slik at ansvarlige medarbeidere i firmaene også kunne bli medlemmer.

Rådgivende ingeniører, tidligere kalt tekniske konsulenter, hadde vært aktive i Trøndelag siden slutten av 1800-årene. Den gryende kraftutbygging krevde teknisk kompetanse. Den fantes ved Trondhjems tekniske læreanstalt (TTL) og senere, fra 1910, ved Norges Tekniske Høiskole (NTH). (Jens E. Gunstensen, Carl Schulz)

Lærerkreftene ved disse skoler drev neppe noen organisert konsulentvirksomhet. De er likevel nevnt som viktige ressurspersoner, for eksempel i forbindelse med TEV’s første anlegg i Leirfossene og utbyggingen av sporveien i gamle Trondhjem.

De første tekniske konsulenter etableres i Oslo-området fra ca. 1900 og utover. I 1910-12 startes de første virksomheter i Trondheim. Disse var vel etablerte da første verdenskrig brøt ut i 1914. (Kuløy & Gravrok, Grøndahl & Kjørholt)

Krigen medførte medførte en høykonjunktur og stor virksomhet for tekniske konsulenter, kanskje særlig innen kraftutbygging og distribusjon og anvendelse av elektrisk kraft.


Kilde


Eksterne lenker