WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Tømmerholt fra rydningen til vår tid

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Strinda den gang da
Tømmerholt fra rydningen til vår tid
Tømmerholt
Årbok for
Strinda historielag
2001
Sidetall 4
Forfatter Ragnhild E. Lande
Overskrift Naturen forteller historie
Tømmerholt fra rydningen til vår tid
3 stikkord Tømmerholt
Estenstadmarka
Kulturlandskap

«Kulturlandskapets utvikling ved Gården Tømmerholt» ble beskrevet av Ragnhild E. Lande i en artikkel " Naturen forteller historie. Tømmerholt fra rydningen til vår tid" i Årboka Strinda den gang da for Strinda historielag 2001. Artikkelen er på 4 sider.

Den omtaler hva pollenanalyser sier om utvikling av vegetasjon gjennom flere hundrede år i Estenstadmarka.

1 foto og 1 illustrasjon er gjengitt i artikkelen.

Ønsker du å bestille årboka? Gå da til: [1]