WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere.
WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.Tømmerholt

Fra WikiStrinda
Hopp til: Navigasjon, søk
Tømmerholt gård
Malt av Paul Kastbrekken
Tømmerholt 2006
Foto: Jan Habberstad
Tømmerholt ligger i Estenstadmarka. Den ligger et par hundre meter lengre ned enn Øvergjerdet. Den kan tidfestes til 1430 og het da Timberholt. Gården tilhørte Domkirken presteembete. Den kom over i privat eie i 1701, og deretter skiftet den ofte eiere. I 1746 var Thomas Angell oppført som eier, og gården benevnes som øde.

I 1835 var det samlete folketall på gården 14 personer, derav en leilending og en daglønnet. Besetningen var en hest, tre storfe og åtte sauer.

I 1866 var det 80 mål dyrket jord, 30 mål udyrket og 35 mål naturlig eng. Da var besetningen en hest, fem kyr og seks sauer.

I 1875 bodde Jørgen Andersen Aas er fortsatt der, nå med Berit Larsdatter født 1834 i Skogn Børsa. 3 barn. 2 husmannsplasser (Tømmerholtbakken og Tømmerholttrø).

I 1893 kjøpte Peder J. Stamnes Tømmerholt. Stamnes solgte gården i 1910 til Strinden Teglverk.

I 1900 bor Jens Petersen Bækken her (1870-). Gift med Josefine Amanda (1871 i Gefleborgs len-). 6 barn.

I 1934 bor gårdsarbeider Halvor Klungerbo (9.11.1889 i Leksvik-18.4.1967 i Trondheim). Gift med Albertine Gurine Klungerbo (30.3.1892 i Strinda- 31.10.1975), datter av Elin Tomsetmyr (1859 i Strinda-). Barn: Arvid Klungerbo (26.7.1912- 21.1.1999).

Torbjørn Svendsen (24.8.1922 i Trondheim-) og Magda Gurine Storflor (6.9.1921-), datter av Johan O. Storflor (7.7.1890 i Hegra-09.03.1971) og Palma Sorte (23.2.1891 i Lånke- 20.01.1985) på Utleira Søndre drev Tømmerholt. Barn Jorid Pauline (1952).

Tømmerholt er den eneste av de opprinnelige boplassene som det står hus på og der det bor folk. Den var i en årrekke bolig for damvokter ved Estenstaddammen. Han drev også jordbruk inntil jorda ble tilplantet.

Orienteringsgruppa i Wing orienteringsklubb er nå eier av eiendommen med bygninger.


Kilde