WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sundland

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk

Sundland er et område sør for Nardo som omfatter gnr 71-72. Navnet betyr "Sør-gården".

Gården var i middelalderen kirkegods. Den var i 1647 delt i 4 bruk og i 1661 i tre.

Gården tilhørte da Vår Frue kirke og Klæbu sogneprestembeter.

Senere ble gården igjen delt i 4 bruk, hvorav 2 ble solgt til justisråd Alexander Hammond Friedlib i 1797. Han var eier av Sluppen. Disse to brukene ble innlemmet i Sluppen i 1797 og 1841.

Sundland Nordre 72/1
Sundland Søndre 72/1
Sundland Vestre 72/3

Sunnland i historisk perspektiv

Nardoplatået var hov for Njord, guden for fruktbarhet, rikdom og skipsfart. På hovet møttes høvdingene og deres menn.

Nardo er sannsynligvis eldre enn Lade som historisk samlingssted fordi vannstanden for 4000 år siden stod høyt over dagens sentrum i Trondheim. Fjorden gikk langt opp over landet, og strandlinja gikk nedenfor Gløshaugen og NTH, og bølgene slo mot Byåsen ....

Sunnland lå i vikingtida i Strindafylket, ett av de 8 fylkene rundt Trondheimsfjorden. Så fikk vi Strinda kommune, og i 1964 gikk Strinda inn i Trondheim sammen med Byneset, Leinstrand og Tiller kommuner.

l middelalderen drog pilgrimmer forbi Sunnlandsområdet på vei til Nidarosdomen. De kom fra hele Europa. En gammel ferdselsvei sørfra er Klæbuveien, den gikk fram til fergestedet nedenfor Vollan. Hærførere med soldater har herjet forbi: General Jørgen Bjelkes arme jaget svenskene som hadde okkupert Trondhjem i 1658. Patruljer streifet gjennom Strinda mot Sverige. I 1718 drog general Armfeldt over Strinda og slo bru over Nidelva for å returnere til Sverige gjennom Gauldalen og over Sylene. Tusener av svenske soldater frøs i hjel på fjellet. I ufred ble Sunnlandgårdene, som alle andre gårder i Norge/Trøndelag, skattelagt og måtte ut med hester, høy, korn og ellers alt det jorda ga. Under krigen 1940 - 45 var det tysk luftartilleri på Sunnland gård. På jordene mellom Sluppen og Nardo var det en tid "levende matreserve" for tyskerne: reinsdyr gresset på engene!

I århundrets første tiår gikk jernbanen over Sluppenbrua og ned Holtermanns vei og Elgeseter gate. Endestasjonen var ved Kongsgården. Etter 1921 gikk jernbanelinja vest for elva oppe i Byåsen, forbi Ila og Skansen og til Brattøra.

I 1850 ble en rørosing henrettet ved halshugging på Sluppen gård. Mannen hadde drept en mann, og han hadde svimeslått og ranet en annen.


Kart over Sundland

Kart over Sundland

På dette kartet fra ca 1914 vises både Sundland Søndre og Sundland Nordre.

Kilde

  • Trondheim Byleksikon
  • Strinda bygdebok del 1
  • Jubileumsskriftet Sunnland skole 1967 – 1992