WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Sundet gård

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Sundet gård 2021. Foto: Jan Habberstad
Infotavle ved ferjestedet på Gaulas sydside
Pilgrimsleden mot Gaula, Sundet går til venstre i bildet. Foto: Jan Habberstad 2021

Sundet gård ligger ved Gaula i tidligere Leinstrand kommune. Gården er trolig fra 1300-tallet, ligger ved Pilgrimsleden, og har vært ferjested og gjestegiveri i flere hundre år. Navnet tyder på at utløpet av Gaula tidligere lå noe lenger øst enn i dag, etter som landet har hevet seg.

Fortsatt kan pilegrimer kunne få skyss over elva dersom de innkvarteres på gården.

Kong Magnus VI, med tilnavnet Magnus Lagabøter lagde i 1275 nye lover for landet, Magnus Lagabøters landslov. En av lovene der sa som følger: Der som landevegen krysser ei elv, skal den nærmeste gården skaffe båt og ansette ferjemann. Alle må betale ferjepenger, en penning sølv. Det var en hake ved det, nemlig at all øvrighet og offentlige tjenestemenn hadde friskyss. Dette ble en stor økonomisk belastning for gården da mange krevde friskyss. Det var kostbart for gården å holde båtene i hevd og å lønne roerne. Det oppsto også gjestegiveri og sjenkestue og gården ble en møteplass for både færdafolk og bygdafolk.

Den gamle postruta til Møretraktene og sørover i landet gikk gjennom gården. Det ble ved flere anledninger avholdt valg på gården. Både kong Christian 5. og 6. har vært på besøk og i 1821 Kong Carl Johan. Ferjingen og gjestegiveriet opphørte i 1860 da det ble bygd en bro over elva noen kilometer unna. Dette førte til at folkestrømmen til Trondheim fulgte andre traseer. Etter dette har gårdens drivere livnært seg på tradisjonelt landbruk.

Gårdens eiere har familieband tilbake til 1569, da som leilendinger, men fikk i 1771 kjøpe gården av den tids eier, Cecilie Christine von Schøller, som måtte finansiere sitt nybygg, Stiftsgården i Trondheim, Skandinavias største trebygning. Gården har i dag igjen tatt opp den gamle tradisjonen med ferjing, servering og overnatting.

Trondhjem sanitetsforening hadde en periode fram til 1981 beredskapslager på gården


Se også

Kilder