WikiStrinda er Strinda historielags leksikon over historiske personer, begivenheter og bilder i tidligere Strinda kommune og Trondheim kommune, samt områder påvirket av trøndere. WikiStrinda inneholder også artikler av nasjonal interesse, spesielt knyttet til emigrasjon fra Trøndelag.

WikiStrinda er også på Facebook, besøk oss her.


Studentersamfundets styre 1945-Vår

Fra WikiStrinda
Hopp til navigering Hopp til søk
Studentersamfundets styre 1945-vår

Etter 2. verdenskrig re-konstituerte Studentersamfundet i Trondhjem seg 14. mai 1945.

Som Studentersamfunds styre for våren 1945 ble valgt overlærer Harald Rønneberg (formann), ingeniør Per Usterud Aasgaard (viseformann), ingeniør Rudolf Lindboe (fungerende viseformann fra 8/6), studentene Nic. Knudtzon, og Annar Holm. På Samfundsmøte 26/5 ble dessuten innvalgt i styret ingeniør Rolf Sten Lystad.

Onsdag 9. mai 1945 dro student Annar Holm, student Nic. Knudtzon og professor Ole Peder Arvesen til Sambandskontoret hvor 3 NS-studenter undertegnet et dokument om overgivelse av Studentersamfundet, og uten videre leverte ut Samfundets nøkler og der foreliggende papirer. "Rundbygningen" ble umiddelbart tatt i bruk, mens "Firkantbygningen" fremdeles var tysk "Soldatenheim" og full av Wehrmachtsoldater som ventet på den videre utvikling.

Fredag 11. mai 1945: Det selvbestaltede "foreløpige bestanderskap" innkalte følgende personer: Overlærer Harald R. Rønneberg, ingeniør Per Usterud Aasgaard (direkte utsluppet fra Vollan), ingeniør Rudolf Lindboe, advokat Emil Midelfart (tidl. finansstyreformann), vaktmester Olaf Elness og restauratør Kaare Skaugen (direkte fra Berg fangeleir), til en konferanse med sikte på å forsøke å få arrangert en festelig tilstelning i Samfundet allerede 17. mai.

Det foregikk møter og studenterliv i Studentersamfundet under 2. verdenskrig i regi av nazistene.

Studentersamfundet fortsatte å eksistere i Sverige under krigen, senere i England under navnet Studentersamfundet i Trondhjem, adresse Uppsala. Det var det sist lovlig valgte styret som drev informasjonsvirksomhet, dette i samarbeid med professor Fredrik Paasche, delvis også med eksformann Oscar Christian Gundersen, samt med Det norske Studentersamfunds formann John Sannes som også var flyktning i Sverige.

Kilde

  • 1. Harald Ramm Rønneberg. Studenter i Den Gamle Stad. Teknisk Ukeblads forlag 1960